Syyllisyys (Ps. 51)

Raamattupiiri synnintunnosta ja anteeksipyytämisestä.

Pohdintaa ja taustaa

Tätä psalmia edeltävät tapahtumat on kerrottu 2. Sam. 11–12:25.

Synnintunto tulee psalmissa selkeästi esiin. Daavid puhuu rikoksesta, lankeemuksesta, pahoista teoista, synnistä. Hän on murtunut ja häpeissään. Hän haluaisi puhdistua tottelemattomuutensa aiheuttamasta saastaisuudesta.

Daavid tuntee syyllisyyttä Jumalan edessä. Hän on tottelemattomuudellaan rikkonut suhteensa Jumalaan, Jumalan Henki ei enää asu hänessä. Tehdessään väärin toista ihmistä kohtaan ihminen rikkoo myös Jumalaa vastaan, koska jokainen on Jumalan silmissä arvokas.

”Särkynyt sydän” merkitsee Daavidille oman ylpeyden hylkäämistä ja sen tunnustamista, ettei hän pääse synnistä irti omin voimin. Jumala saa luvan tulla apuun. Puhdistautuminen tapahtuu veren, eli jonkun muun kuoleman, kautta. Kristitty puhdistuu synnistä Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja veren kautta. Jeesus suoritti yhdellä kertaa täydellisen syntien sovituksen, Room. 5:8–10; Room. 8:3–4.

Kannattaa kiinnittää erityistä huomioita jakeiden 3, 4, 9 ja 11 ilmaisuihin puhdistumisesta. Vanha testamentti tekee selkeän eron pyhän ja saastaisen välillä, esim. 3. Moos. 15:31. Siksi Jumalaa lähestyttäessä piti puhdistautua tietyn kaavan mukaan. Daavid suorastaan vaatii Jumalalta täydellistä puhdistusta, esim. jakeessa 9.

Jumalan pitää puhdistaa ihmisen sydän, eli tämän sisin – se, mikä ihmisessä on ainutlaatuisinta. Tähän ei riitä puhdistautumisriitti, vaan se on Jumalan Hengen toimintaa ihmisessä. Jumala on Luoja ja Hän synnyttää ihmisen uudesti.

Jumala on oikeudenmukainen ja hyvä. Koska Hän on täydellinen, Hän tietää, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä hyvää ja mikä pahaa. (Vrt. Matt. 19:17.) Jumala haluaa antaa viisauden ja elämän. Hän haluaa syntisen ihmisen takaisin yhteyteensä. (Vrt. 5. Moos. 30:19–20, Jer. 29:11.)

Luetaan Ps. 51 aluksi hiljaa omassa mielessä

miettien samalla, millaisessa mielentilassa psalmi on kirjoitettu. (Kiinnitä erityistä huomiota jakeisiin 5–7 ja 10–11.)

Luetaan Ps. 51 ääneen

Keskustelukysymyksiä

(Ohjaaja voi aluksi kertoa omin sanoin 2. Sam. 11–12:25 tapahtumat)

  • Millä eri tavoilla Daavid ilmaisee syyllisyytensä?
  • Miten ymmärrätte Daavidin sanat ”Sinua, sinua vastaan olen rikkonut”? Mitä tai ketä kohtaan hän tuntee syyllisyyttä?
  • Miten Daavidin rukous etenee ongelman tunnustamisesta ratkaisun löytymiseen?
  • Tutkikaa jakeiden 8, 10, 12 ja 14 perusteella, missä järjestyksessä ”sisimmän” (j. 8) eheytyminen tapahtuu? Kuka on parantaja/puhdistaja?
  • Millainen Jumala on tämän psalmin perusteella?
  • Mitä Daavid syvimmältään haluaa sanoa jakeessa 19?
  • Pitääkö Daavidin tavoin tehdä aviorikos ja murha, jotta pystyisi katumaan syntejään yhtä syvästi kuin tässä psalmissa? Oletko koskaan tuntenut samalla lailla kuin Daavid tässä psalmissa?
  • Jakeissa 15–17 ja 20–21 Daavidin rukous ulottuu koskemaan myös muita kuin häntä itseään. Vanhan testamentin maailma on paljon vähemmän individualistinen kuin omamme. Mitä Daavid haluaa tehdä oman kansansa keskuudessa sen jälkeen, kun hän on saanut syntinsä anteeksi?
  • Miten soveltaisit Daavidin ajatuksia omaan aikaamme / omaan elinympäristöösi? Millaisia jälkiseurauksia katumuksella (ja anteeksiantamuksen vastaanottamisella) voisi olla omassa ja läheistesi elämässä?
  • Mitä Jumala haluaa tehdä kaikille luoduilleen tämän psalmin perusteella?

Lopuksi

Lukekaa ääneen Psalmi 32:1–8 (anteeksisaamisen ilo).

© Raamatunlukijain Liitto ry.