Tämä tie oli pakko kulkea loppuun saakka! (Joh. 19:17–30)

Raamattupiiri Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ja kuolemasta.

Pohdintaa ja taustaa

Jeesus on monesti puhunut opetuslapsilleen kuolemastaan. Nyt Pilatus on juutalaisten painostuksesta antanut Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. On perjantai, pääsiäisjuhlan aatto ja Jeesus ristiinnaulitaan Golgatalla eli ns. pääkallonpaikalla.

Golgata sijaitsi lähellä Jerusalemin kaupunkia, sen muurien ulkopuolella (Joh. 19:17, 20; Luuk. 23:48, 56). Tuona aikana ristiinnaulitseminen suoritettiin yleensä paikassa, jossa mahdollisimman monet näkisivät teloituksen.

Iisoppi on kasvi, jonka avulla ovenpielet merkittiin karitsan verellä israelilaisten viimeisenä yönä Egyptissä. Sen jälkeen kasvia käytettiin juutalaisten pääsiäisrituaaleissa (2. Moos. 12:22, 3. Moos. 14, 4. Moos. 19:6).

Roomalaisilla oli yleensä tapana kirjoittaa tuomion syy ristiinnaulitun pään päälle.

Jeesuksen kuolema on koko Vanhan testamentin kirjoitusten täyttymys. Jokainen siihen liittyvä tapahtuma on ennustettu profeettojen kautta. Ristiinnaulitseminen on siis täydellisessä sopusoinnussa Vanhan testamentin kanssa. Raamatunkohdassa siteeratut tekstit ovat Ps. 22:19 ja Ps. 69:22.

Luetaan Joh. 19:17–30

Tehtävä

Jaetaan teksti kappaleisiin niin, että yksi kappale sisältää yhden tapahtuman. Käydään jokainen kappale yksitellen läpi ja kerrataan mitä kohdassa tapahtuu: kuka toimii aktiivisesti, kuka vain seuraa sivusta.

(Jae 17: Jeesus kantaa ristiään, j. 18: Jeesus ristiinnaulitaan, j. 19–22: kirjoitus ristin päällä, j. 23–24: Jeesuksen vaatteet, j. 25–27 Jeesus keskustelee äitinsä ja opetuslapsen kanssa, j. 28–30 Jeesuksen kuolema)

Keskustelukysymyksiä

  • Miksi luulet Pilatuksen kirjoittaneen Jeesuksen ristin päälle sanat ”Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas”? Oliko hänen motiivinsa provokaatio, tunnustus, juutalaisten vastustaminen vai pilkkaaminen?
  • Miten selittäisit ylipappien reaktion ja Pilatuksen viimeisen sanan (j. 21 ja 22)? (Ks. myös mitä edellä tapahtui Jeesusta Pilatuksen eteen vietäessä, Joh. 18:28–38, 19:8–11, Matt. 27: 19.)
  • Miksi evankelista Johannes on halunnut siteerata Vanhan testamentin kohtaa jakeessa 24? Miksi on tärkeää, että kirjoitukset käyvät toteen?
  • Neljä naista seuraa ristiinnaulitsemista. Miltä luulet heistä tuntuneen tuossa tilanteessa? Mitä Jeesuksen sanat Marialle ja opetuslapsille tarkoittivat?
  • Miten selität Jeesuksen viimeiset sanat j. 28 ja 30? Oliko Jeesuksen jano todellista vai symbolista?
  • Ristiinnaulitseminen on jokaisessa evankeliumissa hyvin keskeisellä paikalla. Miksi Jeesuksen kuolema on niin ratkaiseva tapahtuma kristitylle?
  • Mitä tämä raamatunkohta merkitsee sinulle henkilökohtaisesti?

Lopuksi

Voitte lukea jatkoa Joh. 20:18 asti (Jeesuksen hautaaminen ja ylösnouseminen). Mikä merkitys näillä tapahtumilla on? Millä tavalla tapahtumien jatko valaisee ristiinnaulitsemiskertomusta?

© Raamatunlukijain Liitto ry.