Aukko tekstissä

Pari- tai ryhmätehtävä, jossa kiinnitetään huomio raamatunkohdan yksittäisiin sanoihin.
Iloa ja eloa Raamatusta

Tässä tehtävässä muistellaan ja päätellään raamatunkohdasta poistettuja sanoja. Huomio kiinnittyy tekstin sisäiseen logiikkaan. Raamatunkohdan yllätyksellisyys voi aueta tämä tehtävän kautta.

Raamatunkohta: Mikä hyvänsä

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua

Materiaali: Jokaiselle osallistujalle kopio raamatunkohdasta, josta on poistettu osa sanoista, kynä, Raamattu tai raamatunkohta lopuksi kaikkien nähtäville.

Ohjaajalle: Valitse raamatunkohta niin, että otat huomioon osallistujien raamatuntuntemuksen. Mieti, mitkä sanat ovat tekstissä merkityksellisimpiä, ja laita niiden kohdalle tyhjä viiva. Jätä kuitenkin jokaiseen lauseeseen näkyviin niin paljon sanoja, että lauserakenne on helppo hahmottaa, vaikka osa sanoista on poistettu.

TOIMINTA

Vaihtoehto a) Paritehtävä

1. Mennään pareittain. Ohjaaja jakaa jokaiselle parille raamatuntekstin, jossa on tyhjä viiva joidenkin sanojen kohdalla.

2. Täytetään aukot pareittain. Tarkoitus ei ole käyttää mielikuvitusta, vaan muistella tai päätellä oikeat sanat tai ilmaisut tyhjiin kohtiin.

3. Luetaan täydennettyjä tekstejä ääneen joko kokonaan tai jae kerrallaan. Kiinnitetään huomiota erityisesti niihin kohtiin, joihin parit ovat antaneet erilaisia vaihtoehtoja. Ohjaaja ei saa kommentoida vääriä vaihtoehtoja.

4. Otetaan teksti esiin Raamatusta. Verrataan Raamatun alkuperäistä ja täydennettyä tekstiä toisiinsa.

5. Keskustellaan ohjaajan johdolla:

  • Mihin kohtaan oli vaikea löytää sanaa / ilmaisua?
  • Onko jokin kohta mielestäsi yllättävä?
  • Opitko tämän tehtävän kautta jotain uutta raamatunkohdasta?

Vaihtoehto b) Ryhmätehtävä

1. Ohjaaja lukee raamatunkohdan ääneen ja pitää tauon jokaisen aukon kohdalla. Mietitään yhdessä keskustellen oikea sana / ilmaisu. Erilaisten vaihtoehtojen välillä tehdään kompromissi. Ohjaaja ei saa tyrmätä vääriä vaihtoehtoja. Ryhmän ehdottamat sanat kirjoitetaan tyhjiin kohtiin.

2. Kun koko raamatunkohta on käyty läpi, ohjaaja lukee ryhmän ehdotusten mukaan täytetyn raamatunkohdan ääneen.

3. Otetaan esiin Raamatut ja luetaan raamatunkohta.

4. Keskustellaan seuraavien kysymysten pohjalta:

  • Mihin kohtaan oli vaikea löytää sanaa / ilmaisua?
  • Onko jokin kohta mielestäsi yllättävä?
  • Opitko tämän tehtävän kautta jotain uutta raamatunkohdasta?

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.