Näkökulmia

Pari- tai ryhmätehtävä, jossa tutkitaan raamatunkohtaa tarkasti ohjeiden mukaan.
Iloa ja eloa Raamatusta

Raamatun kertomusta tutkitaan yksityiskohtaisesti. Jokaisen panos on tärkeä ryhmätyössä.

Raamatunkohta: Kertomus, runo tai mielipiteitä sisältävä teksti

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua

Materiaali: Raamattu tai kopio raamatunkohdasta / osallistuja, paperi ja kynä / ryhmä

Ohjaajalle: Valmistele kysymykset niin, että niiden kautta kiinnittyy huomio raamatunkohdan oleellisimpiin yksityiskohtiin.

TOIMINTA

1. Raamatunkohta luetaan ääneen.

2. Muodostetaan parit tai pienet ryhmät.

3. Parit / ryhmät tutkivat raamatunkohtaa ohjaajan antamien kysymysten avulla ja kirjoittavat ”tutkimustuloksensa” paperille. Kysymykset voi antaa paperilla tai laittaa ne taululle kaikkien nähtäville.

Esimerkkikysymyksiä:

a) Kertova teksti:

  • Kuka on kertomuksen päähenkilö? Millainen on hänen asenteensa ja mitkä ovat hänen vuorosanansa?
  • Miten kertomuksen muut henkilöt reagoivat?
  • Miten kertomus kehittyy, mikä on sen käännekohta?
  • Onko kertomuksen loppu yllättävä vai odotusten mukainen? Millä tavalla?

b) Teksti, jossa ilmaistaan mielipiteitä, esim. kirjeet tai runous (psalmit):

  • Millaisiin kappaleisiin tekstin voisi jakaa?
  • Kuka puhuu / kirjoittaa? Kenelle? Mistä aiheesta? Mistä tekstissä on lyhyesti sanottuna kyse? Mihin tekstillä pyritään?

Keksi lisää kysymyksiä tekstin sisällön mukaan!

Vinkki: Jokaiselle parille / ryhmälle voi antaa kaikki kysymykset tai antaa kullekin eri kysymys. Jälkimmäinen vaihtoehto on nopeampi.

4. Luetaan ”tutkimustuloksia” koko ryhmälle. Ohjaaja voi halutessaan kirjoittaa niitä taululle kaikkien näkyville, mihin ne voi jättää tehtävää mahdollisesti seuraavan opetuksen tai raamattupiirikeskustelun ajaksi.

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

a)
4. Moos. 11:1–35 Manna ja viiriäiset
Joos. 6 Jerikon valloitus
1. Sam. 3:1–21 Herra kutsuu Samuelia
2. Kun. 5:1–27 Syyrialainen Naaman parantuu
Luuk. 10:38–42 Martta ja Maria
Luuk. 23:32–43 Jeesus ristillä
Ap. t. 5:1–11 Ananias ja Safira
Ap. t. 19:23–40 Efesoksen mellakka

b)
Gal. 1:11–2:10 Paavalin kutsumus
Ef. 2:1–10 Jumalan armo
Kol. 2:16–23 Ihmisten käskyt

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.