Usko kuuluu kaikille (Ap. t. 8:26–40)

Mitä Jeesus merkitsee sinulle?
Mukana keskustelukysymyksiä, teemana uskosta kertominen ja Raamatun selittäminen. RaamattuStartti

Tehtävä ryhmälle ennen keskustelua

Tehdään ennen raamatunkohdan lukemista.

Ohjeistus: Kirjoita lapulle yksi Raamattua tai jotain raamatunkohtaa koskeva kysymys ja myös se, kenelle tämän kysymyksen haluaisit esittää.
Purku: Kerätään laput, jaetaan ne sekaisin ja luetaan ääneen kysymyksiä ja niiden kohdehenkilöitä, mutta ei vastata kysymyksiin. Jos on mahdollista, raamattupiirin ohjaaja välittää kysymykset eteenpäin tai etsii niihin vastauksia seuraavaksi kerraksi. Mutta kysymyksiin voi myös jättää vastaamatta – jo pelkkä niiden muodostaminen on hyödyllistä.


Lue: Ap. t. 8:26–40

Pohdintaa ja taustatietoa

Jeesus oli antanut opetuslapsilleen tehtävän viedä evankeliumia eteenpäin koko maailmaan. Helluntain jälkeen seurakunta kasvoikin Pyhän Hengen voimalla ja joka päivä siihen liittyi uusia ihmisiä, jotka ottivat vastaan evankeliumin eli sanoman Jeesuksesta. Tämä sanoma oli kuitenkin levinnyt vasta Israelin alueella.

Nyt Filippos sai aivan erityisen tehtävän saattaa evankeliumia kotimaan rajojen ulkopuolelle. Vaatimaton mies lähetettiin selittämään Raamatun sanomaa korkea-arvoiselle hoviherralle. Pyhä Henki antoi hänelle avoimen mielen ottaa vastaan Filippoksen selitys. Ja lopulta hoviherra tunnusti Jeesuksen Jumalan pojaksi ja omaksi herrakseen.

Sekä Filippoksella että hoviherralla oli oikea asenne. Filippos totteli Jumalan käskyä ja hoviherra kuunteli Filippoksen opetusta. Evankeliumi lähti näin leviämään Israelin rajojen ulkopuolelle: mitä todennäköisimmin hoviherra kertoi tapauksesta ja uskostaan myös kotimaassaan. Etiopiassa onkin ollut kristittyjä jo ensimmäisistä vuosisadoista alkaen.

Mieti

Kuka selittää sinulle raamatunkohtia, joita et ymmärrä?


Keskustelukysymyksiä ryhmälle

 1. Miltä sinusta tuntuisi, jos sinut lähetettäisiin lähetystyöhön johonkin autioon paikkaan?
 2. Millaisia järjenvastaisia tekoja Filippos joutui tekemään? Miksi?
 3. Mikä osoittaa hoviherran lukeneen tosissaan Raamattua?
 4. Mitä sinä voit oppia hoviherran asenteesta Raamattuun?
 5. Mitä voit oppia Filippoksen asenteesta Raamattuun ja lähetystyöhön?
 6. Mitä luulet Filippoksen kertoneen Jeesuksesta? Mistä voidaan päätellä, että hän mainitsi myös Jeesuksen antaman lähetyskäskyn (Matt. 28:18–20)?
 7. Mikä sai hoviherran uskomaan?
 8. Mitä eri puolia lähetystyöstä tämä kertomus nostaa esiin?
 9. Miksi Raamattua pitää myös selittää?
 10. Missä olet viimeksi saanut kuulla tai lukea hyvää raamatunselitystä? Millainen raamatunselitys puhuttelee sinua? Mikä raamatunselityksissä on mielestäsi tärkeintä?
 11. Mikä seuraus uskon syntymisellä oli hoviherraan? Oletko itse kokenut tai nähnyt samaa?

 


RaamattuStartti. © Scripture Union/E100youth & Raamatunlukijain Liitto ry.