Uskollinen Ruut (Ruut 2:1–12)

Miksi helpoin tie ei ole aina paras tie?
Mukana keskustelukysymyksiä, teemana Ruutin kirja. RaamattuStartti

Lue: Ruut 2:1–12

Pohdintaa ja taustatietoa

Ruut oli nuori moabilainen nainen, jonka elämä kietoutui erään israelilaisperheen elämään merkillisellä tavalla. Tämä perhe oli aikanaan muuttanut Israelin naapurimaahan Moabiin nälänhädän takia ja jäänyt sinne asumaan. Perheen isä kuoli ja äiti etsi pojilleen vaimot Moabista. Lopulta perheen pojatkin kuolivat, ja jäljelle jäivät israelilainen anoppi Noomi ja moabilaiset miniät, Ruut ja Orpa. Noomi päätti lähteä takaisin kotimaahansa ja pyysi miniöitään jäämään Moabiin ja etsimään itselleen uudet miehet.  Ruut halusi kuitenkin seurata anoppiaan Israeliin. ”Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi minun Jumalani”, Ruut sanoi päättäväisesti.

Israelilaiset halveksivat moabilaisia, olivathan nämä epäjumalanpalvelijat monesti kironneet naapurimaansa ja aiheuttaneet sille monenlaista harmia. Ruutin olisi varmasti ollut paljon helpompi jäädä kotimaahansa, mutta hän pysyi anoppinsa kanssa ja jopa vaihtoi oman kansansa jumalat Noomin Jumalaan.

Ruut toimi uskollisesti ja nöyrästi ja hänen hyvyytensä palkittiin: hänestä tuli lopulta varakkaan Boaksen vaimo ja kuningas Daavidin isoäiti. Kaiken menettäneestä pakolaisesta tuli siis myös Jeesuksen esiäiti. Jumala palkitsee epäitsekkyyden.

Mieti

Ketä sinä haluaisit seurata, vaikka se tietäisi vaikeuksia? Miksi? Kenen usko on tehnyt sinun vaikutuksen?


Keskustelukysymyksiä ryhmälle

  1. Millainen luonne Ruutilla oli?
  2. Miksi Ruut oli lähtenyt anoppinsa kanssa vieraaseen maahan, jossa hän joutui elämään yksinäisenä ja köyhänä?
  3. Ketä sinä lähtisit seuraamaan minne hyvänsä? Miksi?
  4. Miksi Boas oli Ruutille hyvä?
  5. Millä tavalla Ruut suhtautui Boaksen hyvyyteen? Millä muulla tavalla hän olisi voinut siihen suhtautua?
  6. Moabilaiset olivat israelilaisten viholliskansaa, eikä heitä sen vuoksi katsottu hyvällä. Mitä kansoja tai kansanryhmiä nyky-Suomessa halveksitaan tai jopa vihataan? Miksi?
  7. Mitä kertoo Jumalasta se, että hän valitsi vieraan kansan jäsenen Daavidin (ja Jeesuksen) esiäidiksi?
  8. Millaisia ihmisiä Jumala kutsuu tehtäviinsä?
  9. Mistä sinä etsit suojaa silloin kun elämä ei sujukaan suunnitelmien mukaan?
  10. Onko Jumala joskus yllättänyt sinut? Millä tavalla?

Tehtävä keskustelun jälkeen

Ohjeistus: Miettikää pareittain, millä tavalla tämä kertomus voisi toteutua nykyaikana. Kuka olisi vierasmaalainen Ruut? Entä kuka varakas Boas? Viljantähkien kerääminen? Siihen luvan antaminen? Veden juominen?
Purku: Kertokaa muille em. nykyaikaan sovelletut Ruutin tarinan yksityiskohdat.

 


RaamattuStartti. © Scripture Union/E100youth & Raamatunlukijain Liitto ry.