Uskon taistelu (Ef. 6:10–20)

Raamattupiiri hengellisestä taistelusta.

Pohdintaa ja taustaa

Raamatunkohta on otettu Paavalin kirjeen lopusta. Aloittaessaan tämän jakson hän kirjoittaa: ”Lopuksi…”. Tällä Paavali osoittaa, että hän aikoo sanoa jotain erityisen tärkeää – jotain, mikä on kristityn elämälle aivan oleellista.

Paavali on tätä kirjettä kirjoittaessaan vankilassa, mahdollisesti Kesareassa lähdössä Roomaan, tai jo Roomassa odottamassa tuomioitaan. Kaikesta päätellen hän ei kuitenkaan juuri ajattele tulevaisuuttaan ja sitä, kuinka paljon elinaikaa hänellä on jäljellä.

”Liha ja veri” tarkoittaa tässä konkreettista taistelua. Kristitty on sen sijaan kutsuttu hengelliseen taisteluun, jossa toiminta on usein näkymätöntä.

Luetaan Ef. 6:10–20

Tehtävä

Muodostetaan kolme ryhmää (a, b, c), joista kukin etsii vastauksia omaan kysymykseensä:

a. Millaisia verbejä (tekemistä ilmaisevia sanoja) tekstissä esiintyy? Ovatko ne aktiivissa vai passiivissa (eli onko tekijä tiedossa vai ei) ja missä aikamuodossa (nyt/mennyt aika/tulevaisuus)?

b. Millä tavalla verbit (tekemistä ilmaisevat sanat) liittyvät toisiinsa?

c. Mitkä asiat liittyvät Jumalaan ja hänen Sanaansa? Mitkä ovat sitä vastaan?

Ryhmät kertovat tutkimustuloksensa kaikille.

Keskustelukysymyksiä

  • Ketä vastaan kristitty taistelee? Tuleeko kristityn olla puolustaja vai hyökkääjä?
  • Mikä tekee jakeiden 14–17 kuvauksesta voimallisen? Ovatko kuvat ja niiden merkitys (esim. usko – kilpi) mielestäsi osuvia?
  • Millaisessa tilanteessa sinä koet uskosi heikoksi ja tarvitsisit ”kypärää ja miekkaa”?
  • Millä tavalla me voimme pysyä uskossa lujina? Kuka takaa turvallisuutemme?

Tehtävä

Tutkitaan raamatunkohtaa itsenäisesti ja etsitään siitä

a. asioita, jotka aiheuttavat pelkoa

b. asioita, jotka antavat toivoa ja voimaa.

Halukkaat voivat lukea nämä kohdat ääneen toisille.

Lopuksi

Kerätään taululle tai isolle paperille ”Voittajan resepti”, jossa on raamatunkohdasta opittujen asioiden perusteella omin sanoin muotoiltuja ohjeita uskon taisteluun.

© Raamatunlukijain Liitto ry.