Vahva Simson (Tuom. 16:23–30)

Miten ihmisen luonne kehittyy?
RaamattuStartti

Lue: Tuom. 16:23–30

Pohdintaa ja taustatietoa

Simson oli toiminut Israelin tuomarina eli johtajana. Jumala oli antanut Simsonille yli-inhimilliset voimat, joita Israel oli tarvinnut taisteluunsa vihollisia vastaan. Hän oli tappanut tuhat miestä aasin leukaluulla ja irrottanut kokonaisen kaupunginportin paikaltaan ja kantanut sen läheiselle vuorelle. Mutta yksi heikkous hänellä oli: naiset. Simson kävi porton luona, vaikka se oli kiellettyä. Sitten hän rakastui Delilaan, viholliskansaan kuuluvaan naiseen. Tämä koituikin Simsonin kohtaloksi.

Delila liittoutui filistealaisten johtajien kanssa ja lupasi onkia tietoonsa Simsonin voimien salaisuuden, jotta he saisivat vihdoin vangittua tämän. Ja niin lopulta kävi: Delila mankui ja kiusasi Simsonia ja epäili tämän rakkautta niin kauan, että mies vihdoin paljasti, miten hänet saataisiin kiinni. Eikä kauaakaan, kun hän virui heikkona ja sokeana filistealaisessa vankilassa.

Kaiken menettäneenä Simson halusi vielä näyttää filistealaisille, kuka on oikea Jumala. Tämä viimeinen voimateko vaati myös hänen oman henkensä. Simson oli Jumalan palvelija, mutta hän oli silti pysynyt ylpeänä eikä myöntänyt omia virheitään. Vasta viimeisellä hetkellään hän pyysi Jumalaa muistamaan häntä.

Simsonin tarina muistuttaa meitä siitä, että erityisten lahjojen saajalla on erityisen suuri vastuu siitä, miten niitä käyttää ja kenelle antaa niistä kunnian.

Mieti

Millä tavalla ihminen oppii nöyryyttä? Missä tilanteissa on oikein näyttää taitonsa tai voimansa?

 


RaamattuStartti. © Scripture Union/E100youth & Raamatunlukijain Liitto ry.