Aukko muistissa

Ryhmätehtävä, jonka avulla herätetään raamatunkohtaan liittyviä muistikuvia ennen opetusta.
Iloa ja eloa Raamatusta

Tehtävässä muistellaan jonkin raamatunkohdan yksityiskohtia mahdollisimman tarkasti. Yhteistyö on tiivistä ja jokaisen panosta tarvitaan. On mielenkiintoista huomata, millaisia asioita kullekin on jäänyt mieleen. Tehtävä voi myös paljastaa tulkintoja, jotka eivät olekaan Raamatun tekstin mukaisia.

Raamatunkohta: Selkeä kertomus tai kokonaisuus

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua

Materiaali: Jokaiselle osallistujalle Raamattu tai kopio raamatunkohdasta, kynä ja paperia

Ohjaajalle: Mieti tarkkaan, mikä raamatunkertomus sopii kohderyhmälle. Raamattua jo hyvin tunteville kannattaa valita hiukan vieraampi kohta tai aihe, aloittelijoille taas jokin tutumpi raamatunkertomus.

TOIMINTA

Vaihtoehto a) Vertailu

1. Osallistujat menevät noin kolmen hengen ryhmiin.

2. Ohjaaja lukee raamatunkohdan rauhallisesti ääneen. Osallistujat kuuntelevat katsomatta kohtaa Raamatusta.

3. Lukemisen päätyttyä ryhmät muistelevat mahdollisimman tarkasti juuri kuulemaansa. Muisteltu raamatunkohta kirjoitetaan ylös ryhmän yhteistyönä. Jos jostain yksityiskohdasta ollaan erimielisiä, kirjoitetaan molemmat vaihtoehdot näkyviin.

4. Kun ryhmät ovat kirjoittaneet kaiken muistamansa, heille jaetaan Raamatut tai valokopiot raamatunkohdasta.

5. Ryhmät vertailevat omaa tekstiään Raamatun tekstiin.

6. Keskustellaan yhdessä ohjaajan johdolla:

  • Mitä unohtui?
  • Mitä mahdollisesti lisättiin?
  • Millaisia muutoksia tekstiin tuli?

Vaihtoehto b) Muistelu (Raamattua hyvin tuntevalle ryhmälle)

1. Mennään noin kolmen hengen ryhmiin.

2. Ohjaaja kertoo, mitä raamatunkertomusta muistellaan. Jokainen ryhmä kirjoittaa ylös mahdollisimman paljon yksityiskohtia, joita muistaa annetusta raamatunkohdasta.

3. Luetaan ryhmien kirjoituksia niin, että joku ryhmä lukee ääneen ensin omat muistiinpanonsa ja muut ryhmät saavat sen jälkeen lisätä tai esittää vaihtoehtoja oman muistelunsa pohjalta.

4. Lopuksi jokainen lukee hiljaa mielessään ko. kohdan Raamatusta. Sen jälkeen voidaan keskustella seuraavien kysymysten pohjalta:

  • Mitä unohtui?
  • Mitä mahdollisesti lisättiin?
  • Millaisia muutoksia tekstiin tuli?

Vaihtoehto c) Yhdistely

1. Ohjaaja kopioi raamatunkohdan paperille niin, että jaenumerot eivät jää näkyviin. Kopioita tarvitaan yksi / noin kolmen hengen ryhmä. Teksti leikataan lapuiksi, joissa kussakin on yksi jae tai lyhyt kokonaisuus. Sopiva määrä on noin 10 lappua.

2. Mennään noin kolmen hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä saa samanlaisen nipun lappuja, jotka laitetaan oikeaan järjestykseen esimerkiksi kiinnittämällä ne allekkain seinälle sinitarralla. Jos mukana on lapsia, tehtävä voi olla myös ryhmien välinen nopeuskilpailu.

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

Vanha testamentti

1. Moos. 1 Luominen
1. Moos. 3 Syntiinlankeemus ja karkotus paratiisista
1. Moos. 15 Jumala tekee liiton Abramin kanssa
1. Moos. 37:12–36 Joosef myydään orjaksi Egyptiin
2. Moos. 11:1–10; 12:29–42 Viimeinen vitsaus ja israelilaisten lähtö Egypistä
2. Moos. 16:1–36 Manna ja viiriäiset
Joos. 3:1–17 Israelilaiset ylittävät Jordanin
Joos. 6:1–27 Jerikon valloitus, Ruutin kirja Ruut
1. Sam. 3:1–4:1 Samuelin kutsuminen
1. Sam. 17 Daavid ja Goljat
1. Sam. 11–12:14 Daavid ja Batseba
1. Kun. 18 Elia ja Baalin profeetat
2. Kun. 5 Elisa parantaa Naamanin
Dan. 6 Daniel leijonien luolassa
Joonan kirja

Uusi testamentti

Matt. 2 Idän tietäjät ja Jeesus Egyptissä
Matt. 4:1–11 Kiusaaja koettelee Jeesusta
Matt. 13:1–9, 18–32 Kylväjä-vertaus
Matt. 18:21–35 Vertaus armottomasta palvelijasta
Matt. 20:1–16 Vertaus viinitarhan työmiehistä
Matt. 25:1–13 Viisaat ja tyhmät morsiusneidot
Mark. 11:1–11 Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
Luuk. 2:1–20 Jeesuksen syntymä = jouluevankeliumi
Luuk. 5:1–11 Jeesus kutsuu Pietarin ja muita opetuslapsia
Luuk. 10: 25–37 Laupias samarialainen
Luuk. 15:11–32 Tuhlaajapoika
Luuk. 16: 19–31 Rikas mies ja Lasarus
Joh. 4:1–42 Jeesus ja samarialainen nainen
Joh. 11:1–44 Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista
Ap. t. 9: 1–19 Saulin kääntyminen
Ap. t. 10:1–48 Pietari ja Cornelius
Ap. t. 27:1–44 Paavali merimatkalla kohti Roomaa

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.