Iloa ja eloa Raamatusta

Iloa ja eloa Raamatusta – toiminnallisia tehtäviä ryhmille. Koko sarja.

Iloa ja eloa Raamatusta sisältää 20 yksinkertaista toiminnallista tehtävää nuorten ja aikuistenkin ryhmille. Kukin tehtävä sopii monen eri raamatunkohdan käsittelyyn.

Tehtävät toimivat parhaiten raamattuopetukseen tai raamatturyhmäkeskusteluun liitettynä. Tehtävien yhteyteen on merkitty, kannattaako ne tehdä ennen vai jälkeen opetuksen tai keskustelun. Näitä ohjeita on hyvä noudattaa, sillä väärässä kohdassa tehtynä joko opetukselta tai tehtävältä itseltään menee pohja pois.

Ohjaajan kannattaa perehtyä tehtävien ohjeisiin etukäteen mahdollisimman hyvin, jotta hän osaa ohjeistaa ryhmää. Joissakin tehtävissä kannattaa pitää huolta aikataulusta, joissain pitää jakaa puheenvuoroja ja joissain rohkaista luovuuteen. Mitään tavallista suurempaa raamatuntuntemusta ei kuitenkaan vaadita – ohjaajan ei tarvitse olla raamatunopettaja.

Avoimen ja luotettavan ilmapiirin luominen on tärkeä tavoite. Tehtävät edesauttavat avoimuutta jo itsessään, sillä niiden yksinkertaisten toimintatapojen kautta myös ujommat pääsevät ilmaisemaan ajatuksiaan. Ohjeiden mukaan toimittaessa eritasoiset tai eri-ikäiset raamatunlukijat pääsevät samalle viivalle.

Oppaassa esiteltyjä tehtäviä voi yhdistellä tai muunnella kokemuksen karttuessa. Aina kannattaa kuitenkin pitää kiinni näistä perusperiaatteesta:

 • Tehtävä perustuu yhteen tiettyyn raamatunkohtaan.
 • Tehtävässä rohkaistaan luovuuteen ja henkilökohtaisuuteen.
 • Jokaisella on oikeus ilmaista itseään ilman, että hänen näkemyksensä tyrmätään.

 

Sisällys

 1. Aukko muistissa
 2. Aukko tekstissä
 3. Kuvitteellinen reportaasi
 4. Kuvittele jatko
 5. Merkkimarkkinat
 6. Mykkä keskustelu
 7. Näkökulmia
 8. Otsikot
 9. Paneelikeskustelu
 10. Paperihahmot
 11. Pienistä puroista kasvaa suuri virta
 12. Postikortti
 13. Päiväkirja
 14. Pääosassa sanat
 15. Sarjakuva
 16. Tapahtuman rekonstruointi
 17. Tavarat kertovat
 18. Tekstin uudelleenkirjoittaminen
 19. Verbistä toiseen
 20. Yhteenotto

 

Iloa ja eloa Raamatusta -materiaalia voi myös tilata painettuna vihkona 5 € materiaalimaksua vastaan (sis. postikulut) Raamatunlukijain Liiton tilaajapalvelusta tilaukset@rll.fi, 045 122 3664.

 

Copyright: Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération Protestante de France
Julkaisija: Raamatunlukijain Liitto ry
Käännös ja sovellukset: Anu Vuola