Kuvitteellinen reportaasi

Ryhmätehtävä, jossa päästään yksilöllisesti samastumaan raamatunkertomuksen henkilöihin.
Iloa ja eloa Raamatusta

Tämä tehtävä sopii pienehköille ryhmille. Osallistujat pääsevät käyttämään luovuuttaan ja näyttämään tunteitaan. Tehtävässä samastutaan raamatunkohdan tilanteisiin ja erityisesti siinä esiintyvien henkilöiden elämään. Näin raamatunkohdan joskus kaukaisilta tuntuvat henkilöt tulevat tutummiksi.

Raamatunkohta: Kertomus, jossa esiintyy useita henkilöitä

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua, toimii myös ilman näitä

Materiaali: Raamattu ja ohjaajan valmistelema moniste (ks. alla)

Ohjaajalle: Valmistele etukäteen kustakin raamatunkohdan henkilöstä esittelyteksti. Käytä tietolähteenä Raamattua, tutki myös raamatunkohdan tapahtumapaikkaan ja -aikaan liittyvää tietoa. Jos osallistujia on enemmän kuin raamatunkohdassa henkilöitä, voi saman raamatunhenkilön roolin antaa useammallekin osallistujalle.

TOIMINTA

1. Ohjaaja lukee raamatunkertomuksen ääneen.

2. Määritellään yhdessä keskustellen raamatunkohdan tapahtumapaikka ja -aika.

3. Jokaiselle osallistujille annetaan rooli ja sen avuksi raamatunhenkilön esittelyteksti. Raamatunkohdan ja esittelyn pohjalta jokainen miettii mielessään:

 • Mitä henkilö teki tuntia ennen raamatunkohdassa kerrottua tapahtumaa?
 • Mikä on hänen henkilöhistoriansa?
 • Mitä hän tietää tapahtuman muista henkilöistä?
 • Mitä hän kaipaa / toivoo / etsii?
 • Mitä hän tapahtumasta ymmärtää?
 • Mikä on hänen roolinsa tarinassa eli kuinka tärkeä henkilö hän on siinä?

4. Ohjaaja kertoo raamatunkohdan omin sanoin lisäten siihen monisteissa olevia tietoja.

5. Ohjaaja haastattelee osallistujia, jotka vastaavat oman roolinsa mukaisena raamatunkohdan henkilönä:

 • Miltä tapahtuma sinusta tuntui?
 • Miksi reagoit tapahtumiin tietyllä tavalla (määrittele tapa)?
 • Miltä sinusta tuntui kuulla (esim. Jeesuksen) sanovan: ”…”
  Jne.

Vinkki: Mukaan voi ottaa myös raamatunkohdan tapahtumissa mukana olevia henkilöitä, joita ei suoraan mainita tekstissä, esim. yksi fariseus Simonin kodissa (Luuk. 7:31–50)

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

Matt. 1:18–25 Jeesuksen syntymä
Matt. 18:21–35 Vertaus armottomasta palvelijasta
Matt. 20:20–28 Jeesus ja Sebedeuksen pojat
Matt. 21:1–11 Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
Matt. 27:11–26 Jeesuksen kuulustelu ja tuomio
Matt. 28:1–15 Jeesuksen ylösnousemus
Mark. 2:1–12 Jeesus parantaa halvaantuneen
Mark. 5:21–43 Jeesus herättää kuolleista Jairoksen tyttären ja parantaa verenvuodosta kärsivän naisen
Mark. 6:14–29 Johannes Kastajan mestaus
Luuk. 2:1–20 Jeesuksen syntymä
Luuk. 7:36–50 Fariseus ja syntinen nainen
Luuk. 10:25–37 Laupias samarialainen
Joh. 2:1–12 Kaanan häät
Joh. 4:1–42 Jeesus ja samarialainen nainen
Joh. 9:1–41 Jeesus parantaa sokeana syntyneen
Joh. 11:1–44 Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista
Ap. t. 9:1–19 Saulin kääntyminen
Ap. t. 16:16–40 Paavali ja Silas vankilassa

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.