Kuvittele jatko

Yksilö- ja jakamistehtävä, joka herättää mielenkiinnon raamatunkohtaan jo ennen opetusta.
Iloa ja eloa Raamatusta

Tehtävä herättää mielenkiinnon käsiteltävää raamatuntekstiä kohtaan. Ryhmätyö antaa mahdollisuuden tutustua toisiin ja käyttää luovuutta. Raamattua hyvin tuntevista osallistujista kuvitteellisen jatkon kirjoittaminen voi tuntua hämmentävältä. Tarkoitus ei ole väheksyä Raamatun tekstiä, vaan kiinnittää huomio sen ainutlaatuisuuteen.

Raamatunkohta: Kertomus

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua

Materiaali: Jokaiselle osallistujalle Raamattu, kynä ja moniste, jossa käsiteltävästä raamatunkohdasta on poistettu loppu. Myöskään Raamatun kirjan nimi tai kohdan otsikko ei saa olla esillä monisteessa. Vaihtoehtoisesti osallistujille jaetaan tyhjä paperi ja kynä, ja ”katkaistu” raamatunkohta laitetaan taululle kaikkien näkyviin.

Ohjaajalle: Jos teet raamatunkohdasta monisteen, asettele teksti A4-kokoisen paperin ylälaitaan ja jätä sen alle tilaa kirjoittamiselle. Katkaise kertomus kohdasta, joka on sen juonen kannalta ratkaiseva ja antaa mahdollisuuksia erilaisiin jatkoihin.

TOIMINTA

1. Ohjaaja lukee ”katkaistun” raamatunkohdan ääneen. Sen jälkeen teksti otetaan esiin joko monisteena tai taululle laitettuna.

2. Osallistujat kirjoittavat jatkon raamatunkohdalle yksilötyönä tai pienissä ryhmissä. Tarkoitus ei ole muistaa ulkoa Raamatun tekstiä, vaan keksiä alulle mielenkiintoinen jatko.

3. Kirjoituksia luetaan ääneen alusta loppuun.

4. Otetaan kokonainen raamatunkohta esiin (Raamatuista tai taululle laitettuna) ja luetaan se ääneen.

5. Keskustellaan oikean raamatunkohdan ja keksittyjen tekstien eroista: Mikä raamatunkohdassa on yllättävää? Eroaako Raamatun ajattelutapa omastamme? Miten?

Vaihtoehto:

Alkuosa voi olla kokonainen raamatunkohta, jonka jatko jää Raamatussakin auki, esim. Joonan kirjan loppu, Filemonin kirje tai tuhlaajapojan isoveljen kohtalo (Luuk. 15). Tällöin tehdään vain kohdat 1–3.

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista ja katkaistun tekstin viimeisistä sanoista:

Uusi testamentti

Matt. 1:18–25, katkaise jakeesta 24 ”Unesta herättyään…”
Matt. 2:1–12, katkaise jakeesta 9 ”Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät…”
Matt. 12:1–8, katkaise jakeesta 3 ”Mutta Jeesus vastasi heille:…”
Matt. 14:13–21, katkaise jakeeseen 16 ”Antakaa te heille syötävää…”
Matt. 18:21–35, katkaise jakeeseen 29 ”Kyllä minä maksan sinulle…”

Vanha testamentti

1. Sam. 17:20–58, katkaise jakeesta 39 ”Daavid sitoi vielä miekan vyölleen…”
2. Kun. 20:1–11, katkaise jakeeseen 3 ”Ja hän itki katkerasti…”
Dan. 6:1–29, katkaise jakeesta 15 ”Auringonlaskuun saakka hän etsi keinoa säästääkseen hänet rangaistukselta…”

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.