Matka jatkuu (Matt. 28:16–20)

Lähetyskäskyyn liittyvä hartaus, jossa on mukana joko pohdintaan tai omin sanoin kerrottavaan osuuteen liittyvä ohjeistus.

Matt. 28:16–20

Iso tehtävä Jeesuksen käsissä

Miten joku voi tehdä toisista Jeesuksen opetuslapsia? Jeesus aloittaa puheensa sillä, että hänelle on annettu kaikki valta. Tämä olkoon lähtökohta kaikelle. Kun haluamme seurata Jeesusta, annamme itsemme, henkemme ja ruumiimme, mielemme ja tekomme, perheemme ja omaisuutemme hänen käsiinsä. Luovumme vallasta ja annamme hänen hallita kaikkea. Kun teemme näin, opetamme toisillekin elämällämme, millaista on olla Jeesuksen opetuslapsi.

Kun Jeesus hallitsee ihmissuhteitamme, haluamme ajatella toisten parasta, vaikka joutuisimme välillä tinkimään omasta edustamme. Kun hän hallitsee ruumistamme, pyrimme tekemään oikein ja vastustamaan omia vääriä halujamme. Kun hän hallitsee mieltämme, haluamme pyrkiä totuuteen, vaikka se koskisi.

Jeesuksella on kaikki valta. Hän puolustaa meitä vihollista vastaan ja antaa meille kaiken, mitä tarvitsemme hänen seuraamisekseen. Hän myös antaa meille saman tehtävän kuin aikanaan opetuslapsille: kertoa hänestä niille, jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumia. Lähetyskäsky on siis annettu myös meille. Siinä työssä toiset ovat lähtijöitä, toiset lähettäjiä ja tukijoita. Kaikkia kristittyjä tarvitaan omalle paikalleen levittämään sanomaa Jeesuksesta niille, jotka eivät vielä tunne häntä.

Vastaa ja kerro tai pyydä kuulijoita miettimään mielessään tai keskustelemaan pareittain

  • Millaisia asioita elämässäsi voisit antaa Jeesuksen valtaan?
  • Mitä tiedät lähetystyöstä? Tunnetko jonkun lähetystyöntekijän? Missä hän työskentelee ja mitä hän tekee?
  • Mitä ajattelet Jeesuksen lupauksesta olla kanssamme ihan joka päivä? Mihin kaikkeen se vaikuttaa sinun elämässäsi?

Rukoillaan yhdessä

Rakas Taivaan Isä, siunaa kaikkia lähetystyöntekijöitä. Anna sinun sanomasi levitä koko maailmaan. Kiitos, että olet luvannut olla kanssamme joka päivä. Kiitos, että sinulla on kaikki valta maailmassa ja myös minun elämässäni. Aamen.

 

© Raamatunlukijain Liitto ry.