Merkkimarkkinat

Yksilöllinen reagointitehtävä, jossa omat tunteetkin voi tuoda esiin.
Iloa ja eloa Raamatusta

Raamatunkohtaan reagoidaan yksinkertaisella ja helpolla tavalla, joka kuitenkin osoittautuu yllättävän syvälliseksi, koska sama kohta puhuu eri ihmisille eri tavalla. Tehtävän kautta uskaltaa ilmaista myös sen, ettei ymmärrä jotain kohtaa.

Raamatunkohta: Runolliset tekstit, keskustelut, väitteitä sisältävät tekstit

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua

Materiaali: Moniste käsiteltävästä raamatunkohdasta ja iso paperi tai taulu, jolle voi laittaa käytettävät merkit kaikkien nähtäville.

Ohjaajalle: Asettele raamatunkohta monisteelle niin, että se on jaettu lyhyisiin jaksoihin (esim. jakeisiin), joita on korkeintaan kymmenen. Jätä jokaisen jakson viereen tilaa merkin piirtämiselle. Suunnittele merkit ja niiden merkitykset raamatunkohdan ja osallistujien mukaan. Alla on muutamia esimerkkejä.

TOIMINTA

1. Raamatunkohta luetaan ääneen.

2. Jokainen osallistuja lukee monisteesta raamatunkohdan hiljaa mielessään. Tämän jälkeen kukin merkitsee jokaisen jakson kohdalle mielestään sopivan merkin ohjaajan antamien symbolien mukaan:

+ Olen täysin samaa mieltä
– Olen eri mieltä
! Tämä pitää laittaa mieleen
? En ymmärrä
* Tässä on minulle haaste

Huom! Jokaiseen kohtaan tulee laittaa vain yksi merkki!

3. Jokainen kertoo omat merkkinsä järjestyksessä. Jos osallistujia on paljon, mennään noin viiden hengen ryhmiin ja kerrotaan merkit omalle ryhmälle.

4. Keskustellaan ohjaajan johdolla merkkien valinnoista ja eroista eri kohdissa. Huomiota voi kiinnittää erityisesti niihin kohtiin, joihin tulee hyvin erilaisia merkkejä, tai niihin, joihin on laitettu pääasiassa kysymysmerkkejä.

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

Vanha testamentti

Psalmi 14
Psalmi 57
Psalmi 111
Sananl. 3:1–10

Uusi testamentti

Mark. 7:14–23 Mikä saastuttaa ihmisen
Mark. 8:34–38 Jeesuksen seuraamisesta
Mark. 12:28–34 Kysymys tärkeimmästä käskystä
Luuk. 5:33–39 Häävieraat eivät paastoa
Luuk. 13:22–30 Ahdas ovi
Joh. 14:15–21 Lupaus Pyhästä Hengestä
Room. 5:1–5 Varmuus pelastuksesta
2. Kor. 4:16–5:10 Kirkkauden toivo

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.