Mikä Raamattu on?

Opetusta Raamatun taustasta, sisällöstä ja merkityksestä.

Raamattu on kristittyjen pyhä kirja

Raamattu on kristittyjen pyhä kirja, jonka kertomukset siirtyivät aluksi sukupolvelta toiselle suullisessa muodossa. Kirjallisen Raamatun osat ovat monen eri henkilön muistiinkirjoittamia hyvin pitkän ajanjakson (yli 1500 vuoden) aikana. Vanha testamentti kirjoitettiin lähes kokonaan hepreaksi, Uuden testamentin alkukieli on kreikka. Suurin osa Vanhasta testamentista sai nykyisen muotonsa pakkosiirtolaisuuden aikana ja heti sen jälkeen, 500-l. eKr. Uuden testamentin kirjat oli kirjoitettu vuoteen 100 mennessä ja sen kokonaisuus tunnustettiin 300-luvulla jKr. Vaikka Raamattu on ihmisten kautta kirjoitettu, se on Jumalan sanaa meille ihmisille. Jumala on ohjannut sen koko syntyprosessia Pyhän Henkensä kautta. Siksi se on luotettava uskon ja elämän perusta. Jumala on läsnä sanassaan ja Hän puhuu sen kautta ihmiselle myös tänä päivänä.

Raamatussa 66 kirjaa

Raamattu on 66 kirjaa sisältävä ”kirjasto”, johon kuuluu 39 Vanhan ja 27 Uuden testamentin kirjaa. Vanha testamentti alkaa maailman luomisesta ja päättyy ennustukseen Johannes Kastajan tulosta. Vanha testamentti kertoo n. 1500 vuoden ajalta Israelin kansan ja sen ydinhenkilöiden vaiheista ja uskosta. VT sisältää lisäksi mm. profeettojen kautta tulleita ennustuksia Messiaasta. VT voidaankin jakaa laki-, historia-, runous-, viisaus- ja profeetallisiin kirjoihin. Uusi testamentti alkaa neljällä Jeesuksen elämästä, opetuksista ja kuolemasta kertovalla evankeliumilla. Apostolien teot kertovat ensimmäisistä kristityistä ja evankeliumin leviämisestä. 21 eri seurakunnille ja yksityisille kristityille osoitettua kirjettä sekä lopun ajoista kertova Johanneksen ilmestys päättävät Uuden testamentin.

Raamatun kolmiyhteinen Jumala

Raamatun Jumala on kolmiyhteinen: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kaikki kolme olivat olemassa ennen maailman luomista. Vanha testamentti on täynnä esikuvia ja ennustuksia Messiaasta, Jeesuksesta, joka syntyi ihmiseksi maailmaan. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Pyhä Henki vuodatettiin Jeesukseen uskovien päälle ja kristillinen seurakunta alkoi kasvaa. Jeesus on koko Raamatun keskus.

Jumalan pelastussuunnitelma

Läpi koko Raamatun kulkee punaisena lankana Jumalan pelastussuunnitelma. Luomista seuranneen syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala kutsui itselleen kansan, josta oli nouseva pelastaja, Messias. Jeesus on kaikkien Vanhan testamentin Messias-ennustusten täyttymys. Jeesus, Jumalan poika, eli ihmisenä ja kuoli ristillä synnittömänä kaikkien ihmisten puolesta, syntien tähden. Jeesuksen ylösnousemus antaa häneen uskovalle ihmiselle ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän toivon. Aikojen lopulla Jumala luo kaiken uudeksi, synti hävitetään lopullisesti ja Jeesukseen uskovat saavat elää Jumalan luona ikuisesti.

 

© Raamatunlukijain Liitto ry.