Mykkä keskustelu

Ryhmätehtävä, jossa jokainen osallistuja pääsee tasapuolisesti osallistumaan keskusteluun opetuksen aiheesta.
Iloa ja eloa Raamatusta

Tämän tehtävän avulla ryhmän hiljaisetkin saavat äänensä kuuluviin. Jokainen saa reagoida raamatunkohtaan omasta näkökulmastaan käsin ja ottaa kantaa toisten kommentteihin. Tehtävä ei onnistu ryhmässä, jossa on suuria ristiriitoja.

Raamatunkohta: Mikä hyvänsä kohta, josta voi poimia lyhyen ydinajatuksen tai -lauseen

Toteutus: Ennen tai jälkeen opetuksen / keskustelun

Materiaali: Isolla paperilla (esim. paperipöytäliinalla) päällystetty pöytä ja yksi tussikynä / osallistuja. Yksi pöytä riittää noin kymmenelle osallistujalle. Pöydän ympärillä pitää olla tilaa seistä ja kulkea.

Ohjaajalle: Valmistele pöytä etukäteen. Valitse raamatunkohta ja siitä nouseva aloituslause aiheesta, josta oletat osallistujilla olevan mielipiteitä tai tietoa. Valmistaudu luomaan ja ylläpitämään turvallinen ilmapiiri, jossa kaikki mielipiteet ovat sallittuja, mutta ketään ei tahallisesti loukata.

TOIMINTA

1. Paperilla päällystetty pöytä (tai pöydät) asetetaan keskelle huonetta ja jokaiselle osallistujalle annetaan tussikynä.

2. Ohjaaja kirjoittaa keskelle paperia suurin kirjaimin yhden sanan, jakeen, kysymyksen, väitteen tai lupauksen (=aloituslause), joka nousee raamatunkohdasta, jota tehtävän jälkeen käsitellään joko keskustellen tai opetuksessa.

3. Osallistujille kerrotaan säännöt:

  • Toimitaan täydessä hiljaisuudessa.
  • Jokainen (myös ohjaaja) saa kirjoittaa paperiin kysymyksiä ja ajatuksia, joita keskellä oleva aloituslause tai jokin siihen liitetty kommentti herättävät. Saa olla eri mieltä, kysellä, ihmetellä tai vahvistaa toisten ajatuksia.
  • Oma kommentti liitetään viivalla siihen lauseeseen, jota se kommentoi.

Huom! Ohjaajan tehtävänä on valvoa, että kommentoidaan vain asioita, ei niiden kirjoittajia.

4. Kirjoitetaan kommentteja n. 20 minuutin ajan. Ohjaaja ilmoittaa kirjoitusajan loppumisesta pari minuuttia aiemmin.

5. Ohjaaja lukee keskustelun hiljaa. Jutellaan yhdessä siitä, miltä tällainen keskustelu tuntui. Kirjoituksista voi nostaa esiin aiheita, jotka ovat herättäneet paljon kommentteja, ja jatkaa keskustelua suullisesti.

6. Paperi voidaan laittaa esiin esim. seinälle ja hyödyntää sitä myöhemmässä työskentelyssä.

Vaihtoehto:

Jos osallistujia on enemmän kuin 15, voidaan toimia kahden pöydän ääressä niin, että niissä on eri aloituslauseet, jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa: toisessa kysymys ja toisessa lupaus tai toisessa väite ja toisessa sen vastaväite.

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista ja niistä nousevista aloituslauseista:
Luuk. 4:1–13 (lause: ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä”)
Luuk. 5:1–11 (lause: ”Sinä olet ihmisten kalastaja”)
Luuk. 6:27–36 (lause: ”Rakasta vihamiestäsi”)
Luuk. 9:46–48 (lause: ”Kuka on suurin?”)

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.