Otsikot

Yksilö-, pari- ja ryhmätehtävä, jonka avulla etsitään raamatunkohdan oleellinen sisältö ja perustellaan se muille.
Iloa ja eloa Raamatusta

Yksinkertaisen tehtävän kautta päästään yllättävän syvälle raamatunkohdan ydinsanomaan. Tämä tehtävä opettaa myös neuvottelemaan, perustelemaan ja tekemään kompromisseja.

Raamatunkohta: Mikä hyvänsä lyhyt kokonaisuus

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua.

Materiaali: Jokaiselle osallistujalle kynä ja kopio raamatunkohdasta

Ohjaajalle: On erittäin tärkeää, ettei Raamatussa (1992 käännös) oleva otsikko jää näkyviin kopioon. Rohkaise osallistujia luovuuteen ja rehellisyyteen. Toimi tehtävää ohjatessasi päättäväisesti: anna neuvotteluun aina vain muutama minuutti aikaa – sen jälkeen ryhmien täytyy tehdä kompromissi.

TOIMINTA

1. Raamatunkohta luetaan ääneen.

2. Jokaiselle osallistujalle jaetaan kopio raamatunkohdasta. Osallistujat lukevat raamatunkohdan vielä kerran hiljaa mielessään.

3. Jokainen miettii raamatunkohdalle mielestään sopivan otsikon ja kirjoittaa sen raamatunkohdan päälle. Toimitaan hiljaisuudessa. Otsikkoa ei saa tämän jälkeen enää muuttaa.

4. Mennään pareittain, luetaan kummankin otsikot ja neuvotellaan, kumpi otsikoista valitaan yhteiseksi otsikoksi. Huom! Jompikumpi otsikko pitää valita sellaisenaan.

5. Jatketaan edelleen niin, että parit muodostavat neljän hengen ryhmät, nämä kahdeksan ja nämä 16 hengen ryhmät. Jokaisessa vaiheessa papereihin kirjoitetuista otsikoista pitää löytää yksi yhteinen otsikko koko ryhmälle.

6. Yli 16 hengen ryhmiä ei enää kannata muodostaa. Jos osallistujia on tätä enemmän, voidaan ryhmien otsikot lukea lopuksi ääneen. Ohjaaja voi myös kirjoittaa ne kaikkien näkyville, ja niistä voidaan halutessa äänestää paras otsikko.

7. Erilaisia otsikoita voidaan lopuksi vertailla ja tutkia: Mihin asiaan kukin oli kiinnittänyt huomiota otsikossaan? Millaisia mielipiteitä ja näkemyksiä otsikot sisältävät? Otsikoita ei saa arvostella – kaikki ovat yhtä hyviä, vaikkakin erilaisia!

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

Esimerkiksi kaikki kirkkovuoden sunnuntaitekstit

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.