Pääosassa sanat

Yksilötehtävä, jossa keskitytään raamatunkohdan sanoihin ja sanomaan.
Iloa ja eloa Raamatusta

Välillä on hyvä pysähtyä tutkimaan raamatunkohdan yksittäisiä sanoja. Tämän tehtävän kautta sanat saavat syvyyttä!

Raamatunkohta: Mikä hyvänsä

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua

Materiaali: Raamattu ja sanalista jokaiselle osallistujalle

Ohjaajalle: Jos osallistujat käyttävät omia Raamattujaan, varmista, että kaikilla on sama käännös. Voit myös tulostaa raamatunkohdan kaikille. Valmista etukäteen sanalista (ks. ohjeet alla), joka jaetaan osallistujille tai laitetaan esiin taululle. Tehtävää voi helpottaa kertomalla, kuinka monta listan sanaa löytyy raamatunkohdasta.

TOIMINTA

1. Jokaiselle osallistujalle jaetaan ohjaajan valmistama sanalista, jossa on raamatunkohtaan kuuluvia ja kuulumattomia sanoja. Lista jaetaan ylösalaisin niin, ettei kukaan näe sanoja vielä tässä vaiheessa.

2. Osallistujat lukevat raamatunkohdan.

3. Raamatut suljetaan ja otetaan sanalista esiin tai laitetaan se taululle. Osallistujat merkitsevät paperilla olevaan listaan tai ehdottavat suullisesti taululla olevan listan sanoista, mitkä sanat olivat raamatunkohdassa. Jos jostain sanasta on erimielisyyttä, merkitään se esim. alleviivaamalla.

4. Raamatunkohta luetaan ääneen ja tarkistetaan sanat.

Vaihtoehto:

Jokainen lukee raamatunkohdan hiljaa mielessään ja kirjoittaa ylös tai alleviivaa mielestään tärkeimmän sanan tai lauseen. Jokainen kertoo ryhmälleen oman valintansa ja perustelee sen.

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.