Päiväkirja

Yksilötehtävä, jossa samastutaan raamatunkohdan henkilön elämään ja ajatuksiin.
Iloa ja eloa Raamatusta

Tehtävä auttaa samastumaan raamatunkohdassa esiintyneeseen henkilöön tai sen sanoman alkuperäiseen vastaanottajaan. Näin raamatunkohdasta tulee todellisempi ja ajankohtaisempi.

Raamatunkohta: Mikä hyvänsä

Toteutus: Ennen tai jälkeen opetuksen / keskustelun

Materiaali: Kynä ja paperia / osallistuja

Ohjaajalle: Muistuta osallistujia siitä, että tarkoitus ei ole kirjoittaa kirjallisesti hienoa tekstiä, vaan laittaa nopeasti ylös muutamia spontaaneja ajatuksia – aivan kuten tavalliseenkin päiväkirjaan.

TOIMINTA

1. Luetaan raamatunkohta ääneen, jos sitä ei ole juuri edellä käsitelty.

2. Ohjaaja pyytää osallistujia samastumaan joko hänen valitsemaansa tai osallistujan itse valitsemaan:

  1. raamatunkohdassa esiintyneeseen henkilöön.
  2. raamatunkohdan alkuperäiseen kuulijaan tai vastaanottajaan.
  3. henkilöön, jota ei suoraan mainita tekstissä, mutta jonka tiedetään olleen paikalla.
  4. kuviteltuun raamatunkohdan tapahtumien todistajaan.

3. Raamatunkohta luetaan uudestaan rauhallisesti ääneen.

4. Kirjoitetaan em. henkilönä muutama lause päiväkirjaan raamatunkohdan tapahtumapäivän iltana: Miltä tapahtumat näyttivät / tuntuivat omasta näkökulmasta? Millaisia ajatuksia kuultu puhe / kirje herätti?

5. Halukkaat voivat lukea tekstinsä ääneen tai ne voidaan jättää kokonaan lukematta.

Vaihtoehto:

Kirjoitetaan muutamia kysymyksiä raamatunkohdan henkilölle tai tekstin kirjoittajalle. Kysymysten yhteydessä voi myös ilmaista tunteitaan eli käydä vuoropuhelua raamatunkohdan kirjoittajan tai siinä esiintyvän henkilön kanssa. Esim. ”Minua hämmästyttää, että uskallat sanoa: … Mitä tarkoitat sillä?”

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista ja henkilöistä, joiden näkökulmasta päiväkirja kirjoitetaan:

Mark. 1:16–20 (Simon / Jaakob / Sebedeus)
Mark. 1:29–34 (Simon / Simonin anoppi / Kapernaumin asukas)
Mark. 2:1–12 (halvaantunut / ystävä / lainopettaja)
Mark. 2:13–17 (Leevi / publikaani / lainopettaja)
Room. 8:31–39 (kirjeen roomalainen vastaanottaja)

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.