Paneelikeskustelu

Ryhmätehtävänä toteutettava keskustelu opetuksen aiheesta.
Iloa ja eloa Raamatusta

Ohjaajan antaman näkökulman ja ryhmissä tehdyn pohjatyön jälkeen jokainen osaa olla asiantuntija ja esittää näkemyksenä paneelikeskustelussa. Raamatunkohdan moniulotteisuus pääsee kunniaan tämän tehtävän kautta.

Raamatunkohta: Mikä hyvänsä

Toteutus: Opetuksen / keskustelun jälkeen

Materiaali: Jokaiselle ryhmälle kynä ja paperia

Ohjaajalle: Tehtävä onnistuu parhaiten, jos raamatunkohtaa on käsitelty edellä opetuksen tai keskustelun avulla. Mieti raamatunkohtaan tai siitä nousevaan aiheeseen pohjautuvia erilaisia näkökulmia, joita voit ehdottaa ryhmille. Aseta pitkä pöytä ja tuolit niin, että yleisö näkee keskustelijat, jotka istuvat rivissä pöydän takana.

TOIMINTA

1. Raamatunkohta luetaan ääneen.

2. Muodostetaan pieniä ryhmiä tai mennään pareittain (vähintään kolme paria tai ryhmää).

3. Jokainen ryhmä valitsee itselleen sihteerin ja panelistin, joka esittää ryhmän mielipiteet paneelikeskustelussa.

4. Ohjaaja antaa kullekin ryhmälle näkökulman raamatunkohtaan tai siitä nostettuun aiheeseen. Ryhmä keskustelee aiheesta, sihteeri kirjoittaa ylös esiin nousevia mielipiteitä ja perusteluita.

5. Kunkin pienryhmän panelisti asettuu pöydän ääreen. Panelistit pitävät lyhyen puheen ryhmässä kirjoitettujen ajatusten pohjalta. Sen jälkeen panelistit voivat keskustella keskenään ja esittää toisilleen kysymyksiä ja kommentteja. Myös yleisö saa osallistua keskusteluun. Ohjaaja antaa puheenvuoroja ja johtaa keskustelua puolueettomana.

6. Ohjaaja tekee lopuksi tiivistelmän esittämällä keskustelussa esiin tulleita näkökantoja, kuitenkaan niitä kommentoimatta.

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

Saarn. 12:1–8 (näkökulmia: Nuoret ja usko, Millainen on masentuneen ihmisen maailmankuva? Onko kaikki turhaa?)
Matt. 5:38–48 (näkökulmia: Kostaminen, Vihamiesten rakastaminen, Väkivallattomuus)
Matt. 6:25–34 (näkökulmia: Huolettomuus, Tulevaisuuden suunnittelu, Luottamus)
1. Kor. 2:6–16 (näkökulmia: Viisaus, Maailman ja Jumalan valtakunnan ero, Jumalan Hengen erityislaatu)

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.