Paperihahmot

Raamatunkohdan henkilöihin ja heidän toimintaansa keskittyvä ryhmätehtävä.
Iloa ja eloa Raamatusta

Tehtävä sopii kaikenikäisille, myös ryhmälle, jossa on lapsia mukana. Huomio kiinnittyy raamatunkohdassa tapahtuvaan liikkeeseen ja raamatunkohdan henkilöiden asenteisiin ja ajatuksiin.

Raamatunkohta: Kertomus, jossa on useita henkilöitä

Toteutus: Ennen tai jälkeen opetuksen / keskustelun

Materiaali: Paperihahmoja raamatunkohdan henkilöiden määrän mukaisesti. Jos osallistujia on paljon, paperihahmoja voi tehdä useammankin sarjan. Suurehko pöytä (tai pöytiä), joka on päällystetty paperilla tai vaalealla paperipöytäliinalla ja jonka ympärillä mahtuu liikkumaan.

Ohjaajalle: Varaa tehtävään aikaa raamatunkohdan pituuden mukaan.  Hahmot voi valmistaa hyvin yksinkertaisesti. A4-kokoisesta arkista saa kaksi hahmoa: taita paperi pituussuunnassa kahtia ja piirrä kaksi hahmoa vierekkäin niin, että taitoskohta on hahmon päälaki. Jätä jalkojen alle tyhjää tilaa, kun leikkaat hahmon irti. Nämä jalkojen alla olevat läpät taitetaan sisäänpäin ja liimataan tai nidotaan yhteen. Hahmo on siis sivulta katsottuna kolmion muotoinen ja pysyy pystyssä.

TOIMINTA

1. Raamatunkohta luetaan ääneen, jos sitä ei ole juuri edellä käsitelty.

2. Muistellaan yhdessä, keitä henkilöitä raamatunkohdassa esiintyi ja mitkä olivat sen tapahtumapaikat.

3. Raamatunkohdan henkilöt jaetaan osallistujille. Jos osallistujia on enemmän kuin raamatunkohdassa on henkilöitä, voidaan muodostaa ryhmiä – kuitenkin niin, että jokaisessa ryhmässä on mukana kaikki raamatunhenkilöt. Jos osallistujia jää yli, he voivat toimia esim. paikannimien kirjaajina tai taustaäänien tekijöinä (esim. tuuli, veden kohina, kavioiden kopse).

4. Paperihahmoille voidaan piirtää kasvot ja vaatteet tai niihin voidaan vain kirjoittaa raamatunhenkilön nimi. Tapahtumapaikkojen nimet kirjoitetaan pöydällä olevaan paperiin (apuna voi käyttää esim. Raamatun karttasivuja).

5. Ryhmä(t) menee pöydän ympärille ja kukin pitää omaa hahmoa kädessään. Ohjaaja lukee raamatunkohdan rauhallisesti ja tarvittaessa pysähtyy aina sellaisiin kohtiin, joissa tapahtuu liikettä. Paperihahmoja liikutellaan tekstin mukaan.

6. Lopuksi voidaan miettiä yhdessä: Huomasitko jotain uutta tässä raamatunkohdassa? Mikä oli yllättävää? Miltä tuntui liikuttaa omaa hahmoa, saiko se sinut ajattelemaan jotain ko. henkilön tunteista ja ajatuksista?

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

1. Moos. 3:1–24 Syntiinlankeemus ja paratiisista karkotus
1. Moos. 27:1–28: 5 Jaakob ja Eesau
1. Moos. 42–45 Koko Jaakobin suku siirtyy Egyptiin
2. Moos. 14 Kaislameren ylitys
1. Sam. 17 Daavid ja Goljat
1. Kun. 18 Elia ja Baalin profeetat
Luuk. 2:1–20 Jeesuksen syntymä
Luuk. 8:40–56 Jeesus parantaa
Luuk. 23:26–56 Jeesuksen kuolema
Ap. t. 9 Saulin kääntyminen
Ap. t. 10 Pietari ja Cornelius

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.