Pienistä puroista kasvaa suuri virta

Yksilö- ja ryhmätehtävä, jossa reagoidaan opetuksen aiheeseen ja opitaan jakamaan ja myös puolustamaan omia näkemyksiä.
Iloa ja eloa Raamatusta

Tämän tehtävän avulla ujommatkin saavat tuoda ajatuksiaan esiin. Omaa näkemystä saa puolustaa, mutta myös kompromisseja täytyy osata tehdä. Tehtävässä syvennytään raamatunkohdan teemaan ja samalla ryhmätyötaidot kehittyvät.

Raamatunkohta: Mikä hyvänsä

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua

Materiaali: Paperia ja kynä / osallistuja, ohjaajalle taulu / iso paperi ja kynä

Ohjaajalle: Neuvo osallistujia kirjoittamaan sanat hyvin spontaanisti – kirjoitustehtävään käytetään vain vähän aikaa!

TOIMINTA

1. Ohjaaja valitsee tehtävälle teeman, joka nousee suoraan raamatunkohdasta (esim. ”Jeesus parantaa”) tai joka on yleisesti muotoiltu (esim. ”Sairastaminen”). Samasta raamatunkohdasta tai aiheesta voidaan tehtävän jatkoksi pitää opetus tai keskustelu.

2. Ohjaaja kertoo teeman osallistujille. Jokainen kirjoittaa paperiinsa viisi sanaa, jotka tulevat ensimmäisenä mieleen ko. aiheesta. Huom! Kirjoitetaan vain yksittäisiä sanoja, ei lauseita. Sanoja pitää olla tasan viisi eikä niitä saa myöhemmin korjailla eikä muuttaa.

3. Mennään pareittain ja valitaan molempien sanoista viisi yhteistä sanaa (eli viisi sanaa ”hylätään”).

4. Parit muodostavat neljän hengen ryhmät ja toimitaan kuten edellä. Jatketaan, kunnes ryhmissä on 16 osallistujaa ja kullakin ryhmällä siis viisi sanaa.

5. Ryhmät lukevat ääneen viiden sanan listansa, ohjaaja kirjoittaa sanoja ylös. Tarvittaessa ryhmiä voi pyytää selittämään sanoja tai sanavalintoja. Synonyymeihin kiinnitetään huomiota.

6. Sanat voidaan jättää esiin tehtävää seuraavan opetuksen tai keskustelun ajaksi ja niihin voidaan palata vielä sen jälkeen.

Vaihtoehto:

Sanojen sanaluokka voidaan määrätä etukäteen (verbi/adjektiivi/substantiivi). Tällöin sanoja kirjoitetaan listaan vain kolme.

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

Ps. 8 (”Jumalan luoma ihminen”)
Ps. 23 (”Jumalan hyvyys” tai ”Herran huone”)
Joh. 1:1–5 (”Sana”)
Joh. 3:14–17 (”Iankaikkinen elämä” tai ”Pelastus”)
Joh. 6:16–21 (”Pelko”)
Joh. 11:17–27 (”Ylösnousemus”)
1. Kor. 4:1–6 (”Evankeliumin julistaminen”)
1. Kor. 6:3–10 (”Vaikeudet”)

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.