Pitkäperjantai (Luuk. 23:32–46; Matt. 27:33–54; Jes. 53)

Pitkäperjantain teksteihin liittyviä hartauksia, joissa on mukana joko pohdintaan tai omin sanoin kerrottavaan osuuteen liittyvä ohjeistus.

Luuk. 23:32–46

Jeesus ja kaksi roistoa

Mitkä ovat kauneimmat sanat, jotka itse olet kuullut? Missä tilanteessa ne sinulle sanottiin?

Sanat, jotka Jeesus lausuu vieressään, omalla ristillään riippuvalle ryövärille, ovat niin pakahduttavan kauniit, että voiko kukaan mitään sen kauniimpaa toiselle sanoakaan? Kuvittele: kolme kuolemaantuomittua riippuu ristillä kaiken kansan katseltavina, pilkattuina, alastomina, henkihieverissä. Keskellä yksi viaton, hänen molemmilla puolillaan oikeat roistot. Kaikki kolme tietävät, että nyt tälle elämälle pitää jättää hyvästit. Molemmat roistot aavistavat, että heidän keskellään riippuu Messias. Toinen on raivoissaan, kun Messias ei auta edes itseään, saatikka heitä. Toinen pyytää vain sitä, että pyhä kärsimystoveri muistaisi häntä – ja samassa hänelle avataan paratiisin portit!

Temppelin väliverhon repeäminen oli juutalaisille, varsinkin papistolle, iso juttu. Juutalaisilla oli vain yksi temppeli. Tuon Jerusalemin temppelin väliverhon takana oli kaikkein pyhin, jonne vain ylipappi sai mennä uhraamaan kansan syntien puolesta. Väliverho erotti synnin tahraaman kansan Jumalasta. Sen repeäminen Jeesuksen kuollessa kertoi, että syntisille oli nyt avattu tie Pyhän Jumalan yhteyteen.

Jeesus ei astunut alas ristiltä, vaikka olisi voinut. Hän vei työnsä päätökseen. Jeesuksen sovitustyöhön turvautuva ihminen saa olla kerran hänen kanssaan paratiisissa. Ja hänen kanssaan on ihana elää jo tänäänkin.

Vastaa ja kerro tai pyydä kuulijoita miettimään omassa mielessä tai keskustelemaan pareittain

  • Mitä ajatuksia ja tunteita sinulla nousee siitä, että syytön joutuu kärsimään ja jopa kuolemaan, vaikka ei ole tehnyt mitään pahaa?
  • Mitä luulet, että itse olisit tehnyt, jos olisit nähnyt Jeesuksen ristillä: olisitko itkenyt vai ivannut häntä? Miksi?
  • Mikä on mielestäsi yllättävin asia, mitä Jeesuksen kuollessa tapahtui? Miksi?

Rukoillaan yhdessä

Kiitos, Jeesus, että kuolit puolestani ristillä ja sovitit syntini. Kiitos, että rakastit minua niin paljon, ja rakastat edelleen. Aamen.

 

Matt. 27:33–54

Todellinen näyttö

Sinultakin on ehkä joskus vaadittu näyttöä osaamisestasi, taidoistasi, pätevyydestäsi – joskus jopa hyvästä tahdostasi. Mutta mitä teki Jeesus, kun häneltä vaadittiin näyttöä? Hän ei antanut pienintäkään näyttöä jumalallisesta voimastaan, vaan alistui karkeaan kohteluun. Tämän tien hän oli valinnut meidän pelastuksemme tähden jo ennen aikojen alkua, ja siihen hän sitoutui nyt.

Kiusaaminen ja ivallinen käytös ovat tuttuja nykyäänkin. Jeesus joutui myös sellaisen käytöksen kohteeksi. Pokkurointi hänen edessään oli karkeaa pilkkaa, samoin ristin päällekirjoitus. Jeesus antoi kaiken tämän tapahtua itselleen ilman pienintäkään vastalausetta.

Isoon ääneen Jeesukselta vaadittiin näyttöä siitä, että hän on Messias, Jumalan Poika. Jos hän sitä on, astukoon alas ristiltä. Siinä olisi näyttöä kerrakseen. Silloin häneen voisi uskoakin. Mutta ei: hän pysyi ristillä. Näin hän vei Messiaan tehtävänsä loppuun, se ei jäänyt kesken. Maailman synnit oli kannettu ja sovitettu. Myös sinun ja minun syntini.

Vasta Jeesuksen kuoltua se vaadittu näyttö tuli. Se olikin niin vahva näyttö, että hetkeä aiemmin ivallisesti käyttäytynyt teloittajien johtaja tunnusti Jeesuksen Jumalan Pojaksi. Jerusalemin temppelin väliverhon takana oli kaikkein pyhin, jossa vain ylipappi sai käydä. Väliverho erotti pyhän Jumalan syntisestä ihmiskunnasta. Jeesuksen kuollessa tuo väliverho repesi. Se oli näkyvä, voimakas merkki siitä, että synnit oli nyt sovitettu ja ihmisellä oli pääsy Pyhän Jumalan luokse.

Jumala rakastaa meitä niin paljon, että haluaa meidät yhteyteensä. Siksi hän lähetti Jeesuksen kuolemaan syntiemme takia. Synnin rikkoma yhteys Jumalaan on Jeesuksen sovitustyön takia täydellisesti korjaantunut.

Vastaa ja kerro tai pyydä kuulijoita miettimään omassa mielessä tai keskustelemaan pareittain

  • Mikä Jeesuksen kuolemaan liittyvistä tapahtumista on mielestäsi merkittävin? Miksi?
  • Miltä Jeesuksen pilkkaaminen sinusta tuntuu ja kuulostaa? Olisitko itse pilkannut häntä? Jos, niin millä tavalla? Jos et, niin miksi et?
  • Millä tavalla meidänkin elämäämme vaikuttaa se, että Jeesus kuoli syntiemme puolesta?

Rukoillaan yhdessä

Rakas Jeesus, kiitos siitä, että kärsit ja kuolit puolestani. Sen takia minulla on mahdollisuus saada syntini anteeksi ja aloittaa alusta. Kiitos siitä, että avasit minullekin tien Jumalan luokse. Aamen.

 

Jes. 53

Vaikea, kallis aarre

On sanottu, että maailman ongelma ei ole älyllinen ateismi, eli Jumalan olemassaolon julkisesti kieltävät ihmiset. Syvempi ongelma on kaikkia ihmisiä vaivaama emotionaalinen ateismi, eli haluttomuus luopua omista mielihaluista Jumalan hyväksi. Haluamme näyttää maailmalle oman loistomme ja saada siitä kiitosta. Jumalaa voi pyytää apuun ehkä sitten, kun menee huonosti.

Ponnistelu oman hyvän tulevaisuuden eteen on tietenkin tavoiteltavaa. Mutta jos siitä tulee koko kaikki ajatukset täyttävä missio – niin tärkeää, että Jeesus jää kokonaan taka-alalle – elämästä jää puuttumaan jotain todella tärkeää. Ja lopulta voimme kääntyä Jeesusta vastaan. Jo Jesaja näki sen, aivan kuin kaikki pitkäperjantaina Golgatan liepeillä parveilleet ihmiset: runneltua Messiasta, Jeesusta, halveksittiin ja pilkattiin. Merkillistä kyllä, Jesaja kirjoitti nämä sanat jo noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää.

Jeesuksessa, tuossa pilkatussa ja haavoille lyödyssä Messiaassa, on elämän lähde. Voit rukoilla, että pääsisit lähelle Jeesusta, katsomaan hänen kärsimystään ja valtavaa rakkautta, joka sen takana on. Kun katse on Jeesuksessa, muutkin elämän osa-alueet pääsevät oikeisiin mittasuhteisiin.

Vastaa ja kerro tai pyydä kuulijoita miettimään mielessään tai keskustelemaan pareittain 

  • Millaisissa tilanteissa huomaat vastustavasi Jeesusta?
  • Mitä ajattelet siitä, että Jeesuksen piti kärsiä sinunkin takiasi?
  • Mitä kertoo Jeesuksesta se, että hänestä kerrottiin tarkkoja yksityiskohtia jo vuosisatoja ennen kuin hän syntyi ihmiseksi maailmaan?

Rukoillaan yhdessä

Rakas Taivaan Isä, anna minulle uskoa Jeesukseen. Kiitos, että lähetit hänet kärsimään ja kuolemaan puolestani. Anna syntini anteeksi. Aamen.

 

© Raamatunlukijain Liitto ry.