Postikortti

Yksilötehtävä, jossa kiinnitetään huomio raamatunkohdan ydinsanomaan ja kerrotaan se omin sanoin myös muille.
Iloa ja eloa Raamatusta

Raamatunkohdan sanoma tiivistetään muutamaan lauseeseen ja viestitään se jollekin toiselle. Tehtävä sopii myös ryhmiin, joissa on hyvinkin eri-ikäisiä osallistujia: jokainen voi kirjoittaa viestinsä omista lähtökohdistaan käsin. Osallistujat pääsevät ilmaisemaan itseään ja joutuvat samalla pohtimaan tarkasti raamatunkohdan ydinsanomaa.

Raamatunkohta: Mikä hyvänsä

Toteutus: Ennen tai jälkeen opetuksen / keskustelun

Materiaali: Kynä ja tyhjä postikortti (tai paperia tai kännykkä) / osallistuja

Ohjaajalle: Mieti tehtävänantoa raamatunkohdan pohjalta: Esiintyykö raamatunkohdassa henkilöitä, johon voisi samastua tai joille kortin voisi osoittaa? Vai onko siinä opetusta, jota voisi selittää kortissa jollekin nykyihmiselle? Kenelle juuri tämän ryhmän olisi mielekkäintä kirjoittaa viesti? Muistuta osallistujia siitä, että kortin viesti kirjoitetaan vain ko. raamatunkohdan pohjalta. Näin Raamattua paremmin tuntevat ovat samalla viivalla aloittelijoiden kanssa!

TOIMINTA

1. Ohjaaja kertoo tehtävän: tarkoituksena on kirjoittaa postikortti raamatunkohdan pohjalta.

2. Raamatunkohta luetaan ääneen, jos sitä ei ole juuri edellä käsitelty.

3. Ohjaaja kertoo, kenelle kortti lähetetään ja kuka sen kirjoittaja on.

Vaihtoehtoja:

  1. Kirjoitan omana itsenäni jollekin ystävälleni, jolle selitän raamatunkohdan sanoman omin sanoin.
  2. Kuvittelen olevani yksi raamatunkohdan henkilöistä ja kirjoitan kortin nykyiselle itselleni tai jollekin nykypäivän ihmiselle.
  3. Kirjoitan kortin nykyajasta jollekin raamatunkohdan henkilölle.

4. Jokainen kirjoittaa oman korttinsa tehtäväannon mukaan.

5. Halukkaat saavat lukea korttinsa ääneen ja mainita, kenelle se on osoitettu. Korteista voidaan keskustella tai lukea ne kommentoimatta. Haluttaessa kortit voidaan laittaa esille kaikkien nähtäväksi.

Vaihtoehto:

Evankeliumi-tekstari: Kirjoitetaan kännykällä kaksi tekstaria: toinen jollekin raamatunkohdan henkilölle (ohjaajan ehdottama tai itse valittu) ja toinen Jeesukselle. Luetaan henkilölle kirjoitettuja viestejä ääneen. Jeesukselle kirjoitettuja viestejä ei lueta, vaan osallistujille kerrotaan, että ne ovat jokaisen henkilökohtaisia rukouksia.

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

Ps. 34:19–23 Pelastuneen kiitos: Kirjoita ystävällesi kortti tämän raamatunkohdan sanoman pohjalta / Kirjoita kortti psalmin kirjoittajalle Daavidille

Jer. 1:4–10 Jeremian kutsuminen: Kirjoita kortti Jeremialle / Ole Jeremia ja kirjoita kortti itsellesi

Luuk. 10:38–42 Martta ja Maria: Kirjoita kortti jommallekummalle / Kirjoita tekstari toiselle sisarelle ja Jeesukselle

Luuk. 11:27–28 Kuka on autuas: Kirjoita kortti naiselle / Kirjoita tekstari naiselle ja Jeesukselle

Gal. 5:13–16 Henki ja liha: Kirjoita kortti Paavalille (vastauksena hänen sanoihinsa) / Kirjoita raamatunkohdan sanoman pohjalta kortti jollekin ystävällesi

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.