LUMO-videoraamikset

LUMO-evankeliumielokuvien katkelmia ja keskustelukysymyksiä ryhmille. Koko sarja.

LUMO-evankeliumielokuvista on tehty 40 alle 5 minuutin katkelmaa, joissa käydään läpi Jeesuksen elämän, opetusten ja tekojen pääkohdat. Näihin neljästä eri evankeliumista poimittuihin katkelmiin on laadittu keskustelukysymyksiä niin koululaisille, nuorille kuin nuorille aikuisillekin. Kysymyksiä voi käyttää opetus- tai raamatturyhmissä katkelman katsomisen jälkeen.

 1. Enkeli ilmestyy Marialle (Luuk. 1:26–56)
 2. Jeesuksen syntymä (Luuk. 2:1–20)
 3. Idän tietäjät ja Jeesuksen perhe pakolaisena Egyptissä (Matt. 2:1–23)
 4. Jeesus kastetaan ja on Paholaisen kiusattavana (Matt. 3:13–4:11)
 5. Jeesus aloittaa toimintansa (Luuk. 4:14–30)
 6. Kaanan häät (Joh. 2:1–12)
 7. Jeesus valitsee ensimmäiset opetuslapset (Matt. 4:18–25)
 8. Jeesus parantaa ja kutsuu (Mark. 2:1–22)
 9. Jeesus ja Nikodemos (Joh. 2:23–3:21)
 10. Jeesus parantaa ja herättää kuolleista (Luuk. 7:1–23)
 11. Jeesus opettaa rukouksesta ja antamisesta (Matt. 6:1–18)
 12. Jeesus lähettää kaksitoista apostolia (Matt. 10:1-31)
 13. Vertauksia taivasten valtakunnasta (Matt. 13:24–43)
 14. Lisää vertauksia taivasten valtakunnasta (Mark. 4:1–25)
 15. Jeesus parantaa miehen Betesdan altaalla (Joh. 5:1–18)
 16. Jeesus ruokkii viisituhatta miestä (Joh. 6:1–15)
 17. Jeesus hallitsee luonnonvoimia ja pahoja henkiä (Mark. 4:35–5:20)
 18. Johannes Kastajan mestaus (Mark. 6:14–29)
 19. Jeesus armahtaa (Joh. 8:1–20)
 20. Hyvä paimen (Joh. 10:1–18)
 21. Jeesus herättää kuolleista ja parantaa sairaan (Luuk. 8:40-56)
 22. Jeesus on Messias (Luuk. 9:18-36)
 23. Laupias samarialainen (Luuk. 10:25-37)
 24. Tuhlaajapoika ja hänen veljensä (Luuk. 15:11-32)
 25. Kuka pääsee taivaaseen? (Mark. 10:13-31)
 26. Jeesus saapuu Jerusalemiin (Luuk. 19:28-48)
 27. Vertaus viinitarhan työmiehistä (Matt. 20:1-16)
 28. Jeesus kertoo paluustaan (Matt. 25:1-30)
 29. Jeesuksen kuolema lähestyy (Mark. 14:1-11)
 30. Jeesus pesee opetuslasten jalat (Joh. 13:1-20)
 31. Viimeisellä aterialla (Mark. 14:12-31)
 32. Getsemanessa (Mark. 14:32-52)
 33. Jeesusta kuulustellaan (Joh. 18:15-27)
 34. Jeesus tuomitaan (Luuk. 23:1-25)
 35. Jeesus ristillä (Luuk. 23:26-43)
 36. Jeesuksen kuolema ja hautaaminen (Luuk. 23:44-56)
 37. Hauta on tyhjä! (Joh. 20:1-18)
 38. Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä (Luuk. 24:13-35)
 39. Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen Jerusalemissa (Joh. 20:19-31)
 40. Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen järven rannalla (Joh. 21:1-18)

 


LUMO – evankeliumit elokuvina. © The Lumo Project. Suomennosyhteistyö ja keskustelukysymykset Raamatunlukijain Liitto ry.