Tapahtuman rekonstruointi

Ryhmätehtävä, jossa käsitellään raamatunkohdan tapahtumia liikkeen avulla.
Iloa ja eloa Raamatusta

Tämän tehtävän kautta kiinnitetään huomiota myös sellaisiin asioihin, joita ei raamatunkohdassa suoraan kerrota. Fyysinen työskentely avaa uuden näkökulman raamatunkohtaan.

Raamatunkohta: Kertomus

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua

Materiaali: Raamatut

Ohjaajalle: Tutustu raamatunkohtaan hyvin jo etukäteen ja mieti, kuinka monta henkilöä tarvitaan rooleihin. Muistuta osallistujia siitä, että kyseessä ei ole näytelmä.

TOIMINTA

1. Osallistujia pyydetään kiinnittämään huomiota kohta luettavan raamatunkohdan henkilöihin, tapahtumiin ja tapahtumapaikkoihin. Raamatunkohta luetaan ääneen.

2. Ohjaaja antaa tarvittaessa lisätietoja raamatunkodan taustasta, henkilöistä tai tapahtumapaikoista.

3. Osallistujille annetaan roolit raamatunkohdan henkilöiden mukaan. Rooleissa olevat osallistujat ovat rikostutkijoita. Loput osallistujat ovat tarkkailijoita. Rikostutkijat liikkuvat raamatuntekstin mukaan, mutta eivät näyttele! Tarkkailijat katsovat ympärillä. Ohjaaja neuvoo rikostutkijoita miettimään rooleissaan:

  1. Mihin suuntaan katsot?
  2. Ketä kohti liikut?
  3. Missä henkilöt ovat suhteessa toisiinsa (kaukana, lähellä…)?
  4. Mitä näet / mitä et näe siitä kohdasta, jossa olet?

4. Mietitään raamatunkohdan alkuasetelmaa: ketkä ovat siinä mukana ja missä suhteessa toisiinsa. Ohjaaja lukee raamatunkohdan ääneen ja pysähtyy niissä kohdissa, jossa tapahtuu liikettä. Rikostutkijat liikkuvat niin hyvin tekstin mukaisesti kuin mahdollista.

5. Jutellaan lopuksi kokemuksesta. Sekä rikostutkijat että tarkkailijat ovat voineet huomata raamatunkohdasta jotain uutta.

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

1. Moos. 3:1–24 Syntiinlankeemus ja paratiisista karkoitus
2. Moos. 2 Mooseksen syntymä ja elämä Midianissa
Joos. 2:1–24 Vakoojat Jerikossa
Joh. 11:1–44 Jeesus herättää Lasaruksen
Ap. t. 16:16–40 Paavali ja Silas vankilassa

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.