Tavarat kertovat

Yksilötehtävä, jonka avulla opitaan selittämään raamatunkohdan sanomaa omin sanoin.
Iloa ja eloa Raamatusta

Pieni esine on hämmästyttävän hyvä apuväline raamatunkohtaan syventymisessä. Osallistujien erilaiset näkemykset ja tulkinnat tuovat uusia näkökulmia yhdessä tutkittavaan raamatunkohtaan. Samalla osallistujat tutustuvat paremmin toisiinsa.

Raamatunkohta: Mikä hyvänsä

Toteutus: Ennen opetusta / keskustelua

Materiaali: Erilaisia pieniä käyttöesineitä (yksi kutakin) jonkin verran enemmän kuin osallistujia

Ohjaajalle: Varaa riittävästi esineitä ja mieti myös, mihin laitat ne esille. Osallistujien tulee päästä tavaroiden luokse vaivattomasti, ja jos mahdollista, nähdä ne omalta paikaltaan. Kerro ohjeet ennen tehtävää niin selkeästi, että tehtävä voidaan suorittaa hiljaisuuden vallitessa. Jos osallistujia on paljon, ennen tehtävää voi olla syytä ohjeistaa, missä järjestyksessä tavaroita tullaan hakemaan. Arvioi jo etukäteen, kumpi vaihtoehto kohdassa 6 kannattaa toteuttaa.

TOIMINTA

1. Osallistujat istuvat piirissä pöydän ympärillä niin, että tuolien ja pöydän välissä mahtuu kävelemään. Jos osallistujia on paljon, eivätkä kaikki mahdu pöydän ympärille istumaan, voidaan pöytä laittaa esim. salin etuosaan.

2. Ohjaaja kertoo ohjeet: raamatunkohdan lukemisen jälkeen jokainen tulee vuorollaan hakemaan pöydältä yhden esineen, joka hänen mielestään parhaiten kuvaa raamatunkohdan sanomaa tai jotain tärkeää kohtaa siinä. Toimitaan hiljaisuuden vallitessa, esineistä eikä niiden valinnoista saa keskustella.

3. Raamatunkohta luetaan ääneen.

4. Ohjaaja asettelee esineet pöydälle sanomatta mitään.

5. Toimitaan kohdan 2 ohjeiden mukaan. Taustalla voi soida musiikki.

6. Kun kaikki ovat hakeneet yhden esineen itselleen, asetutaan piiriin tai mennään viiden hengen ryhmiin tai pareittain. Jokainen saa vuorollaan näyttää valitsemansa esineen ja kertoa, miksi sen valitsi ja millä tavalla se kuvaa raamatunkohtaa tai mitä se kertoo siitä. Tulkintoja ei kommentoida.

7. Jos tulkinnat on esitelty parille tai pienryhmälle, voidaan lopuksi ottaa esiin joitakin tulkintoja koko ryhmän kuultavaksi. Ohjaaja voi johdatella tätä keskustelua esim. raamatunkohdan asiakokonaisuuksien tai tapahtumien mukaan.

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista:

1. Moos. 2 Ihmisen luominen
Ps. 139 Herra tuntee minut
Mark. 16:1–8 Jeesuksen ylösnousemus
Room. 8:31–39 Jumalan rakkaus

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.