Tekstin uudelleenkirjoittaminen

Yksilötehtävä, jossa oman luovuuden käytön kautta voi huomata myös raamatunkohdan sanoman ainutlaatuisuuden.
Iloa ja eloa Raamatusta

Tehtävässä saa käyttää luovuuttaan ja tuoda esiin omia kokemuksiaan ja taitojaan. Huomio kiinnitetään kuitenkin raamatunkohdan ainutlaatuisuuteen.

Raamatunkohta: Mikä hyvänsä

Toteutus: Ennen tai jälkeen opetuksen / keskustelun

Materiaali: Jokaiselle osallistujalle paperi ja kynä

Ohjaajalle: Mieti tarkkaan, minkälaiseen tekstiin raamatunkohta antaa inspiraation. Jos pyydät osallistujia kirjoittamaan runon, anna myös toinen, helpompi vaihtoehto, esim. uutinen tai kirje. Jotkut rakastavat runojen kirjoittamista, joillekin se on ylivoimaista! Kirjoitusten sisältö on tärkeämpi kuin niiden kirjallinen taidokkuus.

TOIMINTA

1. Raamatunkohta luetaan ääneen.

2. Osallistujat kirjoittavat raamatunkohdan pohjalta tekstin, jonka tyylilajin ohjaaja on päättänyt. Teksti voi olla runo, uutinen, kirje, haastattelu, satu jne.

Vaihtoehto:
Teksti voi pohjautua vain yhteen raamatunkohdan sanaan tai jakeeseen. Ohjaaja määrää tämän sanan tai jakeen tai osallistujat saavat itse valita sen tekstistä.

3. Luetaan tekstit ääneen koko ryhmälle tai pienryhmälle.

4. Keskustellaan ohjaajan johdolla: Miltä kirjoittaminen tuntui – mikä oli vaikeaa, mikä helppoa? Mitä uutta opit raamatunkohdasta? Mikä raamatuntekstin kohta inspiroi sinua eniten omassa tekstissäsi?

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista ja ideoita niiden pohjalta kirjoittamiseen:

2. Moos. 14 Israelilaiset kulkevat Kaislameren poikki: Kirjoita uutinen / Kirjoita runo valitsemasi jakeen pohjalta.

Job 42:1–6 Silmäni ovat nähneet sinut: Kirjoita Jobin haastattelu / Kirjoita runo yhden sanan pohjalta

Luuk. 2:25–40 Simeon ja Hanna näkevät Jeesuksen: Kirjoita kirje Simeonilta tai Hannalta itsellesi

Ef. 4 Kristuksen kirkon ykseys: Kirjoita ohjeistus omalle seurakunnallesi / Kirjoita runo yhden jakeen pohjalta

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.