Yhteenotto

Ryhmätehtävä, jossa etsitään vastakkaisia mielipiteitä ja näkökulmia raamatunkohdassa esitettyyn väitteeseen.
Iloa ja eloa Raamatusta

Tehtävä auttaa samastumaan raamatunkohdan sanoman alkuperäisiin vastaanottajiin, joista osa hyväksyi sanoman, osa vastusti sitä. Kuvitteellinen kinastelu voi tuoda uusia näköaloja ja olla myös hauskaa. Siinä kukin saa käyttää verbaalisia lahjojaan.

Raamatunkohta: Kertomus tai teksti, jossa tuodaan esiin erilaisia näkökantoja ja väitteitä

Toteutus: Ennen tai jälkeen opetuksen / keskustelun

Materiaali: Raamattu tai valokopio raamatunkohdasta / osallistuja, ohjaajalle taulu tai iso paperi

Ohjaajalle: Valitse raamatunkohta (ja sen sisältämät väitteet) ajatellen ryhmääsi, sen tietoja ja kiinnostuksen kohteita. Mieti jo etukäteen, millaisia näkökulmia raamatunkohdasta voi nousta esiin. Muistuta osallistujia siitä, että kyseessä on kuviteltu yhteenotto, jossa puolustajat ja vastustajat eivät esitä omia vaan roolinsa mukaisia mielipiteitä. Muista pysyä puolueettomana keskustelun aikana.

TOIMINTA

1. Raamatunkohta luetaan ääneen.

2. Valitaan yksi raamatunkohdassa esitetty väite ja analysoidaan se yhdessä: Mitä sen sanoja / kirjoittaja tarkoittaa? Kenelle hän mielipiteensä suuntaa? Mihin hän pyrkii? Väite voidaan kirjoittaa taululle kaikkien näkyviin.

3. Muodostetaan kolme ryhmää, joista kukin ottaa yhden seuraavista rooleista:

  1. Vastustajat, jotka ovat väitteestä eri mieltä ja vastustavat sen esittänyttä henkilöä
  2. Puolustajat, jotka puolustavat väitettä ja sen esittäjää
  3. Yleisö, jonka kaksi edellistä yrittävät saada puolelleen. Yleisö saa myös esittää vastalauseita, jos jommankumman mielipide ei perustu raamatunkohtaan.

4. Vastustajat ja puolustajat asettuvat istumaan vastakkain. Yleisö asettuu heidän ympärilleen. Ohjaaja vetää keskustelua. Vastustajat saavat ensin esittää asiansa, puolustajat sen jälkeen. Jos joku yleisöstä haluaa sanoa jotain, hän voi tulla esittämään puheenvuoronsa keskelle. Väittelijät voivat myös halutessaan antaa paikkansa jollekin yleisön edustajalle ja siirtyä itse yleisöön.

Esimerkkejä tehtävään sopivista raamatunkohdista ja niiden sisältämistä väitteistä:

Psalmi 14 Maailma ilman Jumalaa, väite: ”Kaikki ovat luopuneet Jumalasta.”

Psalmi 92 Jumalaan uskovat kukoistavat, väite: ”Hurskaat ovat vielä vanhoinakin voimissaan.”

Matt. 6:19–24 Jumala ja mammona, väite: ”Kukaan ei voi palvella kahta herraa.”

1. Tim. 4:1–5 Eksyttävät opetukset, väite: ”Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää.”

 

Iloa ja eloa Raamatusta. © Ligue pour la Lecture de la Bible & Fédération protestante de France. Käännös ja sovellukset Raamatunlukijain Liitto ry.