Daniel leijonien luolassa

Tietoa ja havainnollistamisvinkki Danieliin liittyen.

Luetaan: Dan. 6:7–24

 

Opetus

Elinympäristössä vallitsevien sääntöjen ja Jumalan lakien yhteensovittaminen ei ole aina aivan yksiselitteistä. Suomessa lähes kaikki lait on onneksi laadittu kristinuskon arvojen mukaan, mutta kaikissa maissa ei ole näin. Kouluissa, työpaikoilla tai ihan vain kaveripiirissä saattaa olla sellaisia kirjoitettuja tai kirjoittamattomia sääntöjä, joita kristitty ei voi hyvillä mielin noudattaa. Tällaisissa tilanteissa Daniel on meille hieno esimerkki: hän hoiti työtehtävänsä hienosti ja kunnioitti ympärillään eläviä ihmisiä ja heidän tapojaan niin pitkälle kuin ne eivät olleet ristiriidassa Jumalan lain kanssa. Tärkeimpänä hän piti kuitenkin Jumalan palvelemista. Jumalan kunnioittaminen oli hänelle suosiota, valtaa ja omaa henkeäkin tärkeämpää.

Kun apostolit Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen kertoivat ihmisille Jeesuksesta, ja juutalaisten johtajat yrittivät estää heitä, Pietari vastasi: ”Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.” (Ap. t. 5) Kristityllä on velvollisuus palvella lähimmäisiään mutta myös oikeus olla tottelematta käskyjä, jotka ovat Jumalan sanan vastaisia. Tämä voi joskus ärsyttää muita ihmisiä, vaikka siitä ei heille mitään haittaa olisikaan. Jumalan siunaus voi myös aiheuttaa kateutta, ja on edelleenkin mahdollista, että kateelliset ihmiset yrittävät tehdä uskovien elämän hankalaksi. Joissain maissa kristittyjä jopa vainotaan. Danielin esimerkki rohkaisee kaikkia kiusattuja: Jumala pitää omistaan huolen. Kristityn ei tarvitse tehdä pahaa kiusaajilleen vaan luottaa Jumalan apuun.

Pointti: Jumala pelastaa palvelijansa.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Daniel

Daniel syntyi 600-luvulla eKr. ja joutui pakkosiirtolaiseksi Babyloniaan Nebukadnessarin valloitettua Juudan ja Jerusalemin. Kuningas valitsi hoviinsa näiden pakkosiirtolaisten parista, parhaista perheistä, viisaimmat ja kauneimmat pojat koulutettavaksi hänen palvelijoikseen. Daniel oli yksi harvoista, jotka pääsivät koulutuksen jälkeen kuninkaan hoviin. Daniel toimi kahden vallan alaisuudessa: ensin Babylonian ja sitten Persian. Koko elämänsä ajan hän suoritti työtehtävänsä moitteettomasti ja oli sen tähden kummankin vallan hallitsijan suosiossa. Kuitenkin hän piti tiukasti kiinni siitä, minkä tiesi Jumalan tahdoksi, ja kieltäytyi noudattamasta niitä sääntöjä, jotka olivat ristiriidassa Jumalan antamien sääntöjen kanssa. Daniel sai Jumalalta myös lahjan selittää unia.

Satraappi

Muinais-Persian maakuntien maaherroja kutsuttiin satraapeiksi. Heillä oli kullakin lähes rajoittamaton valta omassa maakunnassaan.

Meedia ja Persia

Meedia oli Tigris-joen ja Kaspianmeren välinen vuorimaa. Meedialaiset olivat hyviä sodankäyjiä ja hevosten hoitajia. Meedia valloitti koko Assyrian 600-luvulla eKr. mutta joutui itse 500-luvulla eKr. naapurimaa Persian alaisuuteen. Meediaa ja Persiaa pidettiin yhtenä valtiona tästä lähtien.

Juudan pakkosiirtolainen

Babylonian hallitsija Nebukadnessar vei valloittamaltaan Juudan (Israelin valtakunnan eteläisempi osa, jossa myös Jerusalem sijaitsi) alueelta pakkosiirtolaisiksi omaan maahansa n. 15 000 henkeä: kuningas Joojakimin, virkamiehiä, upseereita, sotilaita, pappeja ja käsityöläisiä. Maaseutuväestöä jäi valloituksen jälkeen jäljelle Juudaan.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Näytteleminen

Näytellään raamatunkohta yhdessä. Roolit: Daniel, valvojia ja satraappeja, kuningas Dareios, leijonia, kertoja.

Paperihahmot

Piirretään em. roolihenkilöt paperille, leikataan ja liimataan ne taitetun kartongin, vessapaperirullan, puupalikan tms. kylkeen, jotta ne pysyvät pystyssä (tai askarrellaan ne muulla halutulla tavalla materiaalien ja käytettävän ajan puitteissa). Esitetään raamatunkohdan kertomus esim. pöydän päällä. Aluksi sovitaan, missä on kuninkaan palatsi, missä vankila, Danielin talo ym. tapahtumapaikat (nämäkin voidaan lavastaa, jos on aikaa ja mahdollisuuksia, mutta se ei ole välttämätöntä). Jokaiselle hahmolle valitaan ”liikuttaja”. Joku lukee koko raamatunkohdan rauhallisesti ääneen ja paperihahmoja liikutellaan sen tapahtumien mukaisesti, muut katsovat pöydän ympärillä. Jos osallistujia on niin paljon, että yhden pöydän ympärillä on ahdasta, voidaan paperihahmoja tehdä useampikin setti ja esittää kertomus yhtä aikaa useammallakin pöydällä.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.