Elia ja Baalin profeetat

Tietoa ja havainnollistamisvinkki profeetta Eliaan liittyen.

Luetaan: 1. Kun. 18:21–39

 

Ydinopetus

Ihmeet ovat aina kiinnostaneet ihmisiä. Kun tapahtuu jotain yliluonnollista, se on nopeasti otsikoissa, silminnäkijöitä haastatellaan ja asiasta puhutaan. ”Jumalaankin olisi helpompi uskoa, jos näkisi jonkun ihmeen”, moni sanoo. ”Jos näkisin, niin uskoisin.”

Jumala tekee ihmeitä, joskus näkyviäkin, mutta useimmiten näkymättömiä. Monet itsestään selvinä pitämämme asiatkin ovat aikamoisia ihmeitä. Sellaisia on meidän kaikkien keho ja ympäröivä luonto aivan täynnä. Jumala tekee ihmeitä myös ihmisten sydämissä antamalla yliluonnollisen rauhan tai viisautta ja voimaa juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Elia taisteli aivan yksin epäjumalanpalvelijoita vastaan. Hän pyysi ihmettä Jumalalta, ei niinkään itsensä vaan kansansa takia, joka oli unohtanut Jumalan ja palveli sen takia epäjumalia. ”Käännä heidän sydämensä taas puoleesi”, Elia rukoili. Kansa sai tällä kertaa nähdä ihmeen ja sen, että Elian Jumala on elävä ja voimallinen, eikä hänen edessään tarvitse tehdä temppuja, jotta hän kuulisi ihmistä. Jumalalle voi yksinkertaisesti sanoa oman asiansa ja sen jälkeen luottaa, että hän vastaa.

Usko on suurin ihme, jonka Jumala ihmisen sydämessä tekee, sillä luonnostaan kukaan ei usko Jumalaan. Jumala antaa uskon jokaiselle, joka sitä häneltä pyytää. Elian rukouksen ja ihmeen jälkeen kansa todisti: ”Herra on Jumala”. Se, jolle Jumala on antanut uskon lahjan, voi sanoa nämä sanat, vaikka ei ihmettä näkisikään.

Pointti: Herra on Jumala.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Karmelinvuori

Jisreelin tasangon ja Välimeren välissä sijaitseva 550 metriä korkea vuori, jonka rinteillä kasvaa tammia, laakeripuita ja oliivipuita. Karmelin rinteiden metsissä ja luolissa oli hyviä piilopaikkoja.

Baal

oli länsiseemiläisten kansojen, muun muassa kanaanilaisten ja foinikialaisten korkein jumala, jumalten kuningas, kasvillisuuden ja hedelmällisyyden jumala. Baalin palvontaa varten oli rakennettu alttareita myös Israelin alueelle. Vaikka Elian aikana kaikki Baalin papit saivat surmansa, hänen jälkeensäkin Israelissa palvottiin epäjumala Baalia.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Sydänten kääntäminen

Ohjaaja kirjoittaa suurelle, esim. seinään kiinnitetylle paperista leikatun sydämen toiselle puolelle erilaisia asioita, jotka nykyään ovat ihmisille epäjumalia, eli joita pidetään Jumalaa tärkeämpinä ja joihin luotetaan enemmän kuin Jumalaan. Näitä asioita kysellään nuorilta ja ohjaaja voi itsekin ehdottaa niitä. Lopuksi keskustellaan näiden ”epäjumalien” voimasta ja kestävyydestä ja mietitään myös sitä, mitä erilaisten asioiden, esim. rahan ja maineen eteen pitää tehdä. Monet näistä Jumalaa tärkeämmistä asioista ovat itsessään oikein hyviäkin, mutta ne eivät ole ikuisia ja sen takia niiden varaan ei kannata rakentaa elämäänsä. Luetaan yhdessä Ef. 2: 8–9 ja mietitään hetki, millä tavalla Jumala ja hänen lahjansa eroavat niistä asioista, joita sydämeen on kirjoitettu. Käännetään paperisen sydämen puhdas puoli näkyviin ja piirretään siihen risti. Rukoillaan yhdessä Elian sanoin: ”Herra, käännä sydämemme sinun puoleesi!”

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.