Enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymän

Tietoa ja havainnollistamisvinkki Marian ja enkelin kohtaamiseen liittyen.

Luetaan: Luuk. 1:26–38

 

Opetus

Enkelin vierailu ja yllättävä uutinen tulevasta raskaudesta jäivät varmasti Marian mieleen koko loppuelämän ajaksi. Keskellä arkea hän sai kummallisen viestin ja ainutlaatuisen tehtävän. ”Herra kanssasi” oli normaali tervehdys, mutta mitä enkeli tarkoitti sillä että Maria oli saanut armon? Jumalan antamat tehtävät ovat hänen suuria rakkaudenosoituksiaan ihmiselle. Mariakin sai äidin tehtäväänsä voiman ja avun Jumalalta. Ja varmasti Marialle merkitsi paljon myös se, että hänen sukulaisensa Elisabet odotti samaan aikaan vauvaa, myös ihmeen seurauksena. Maria menikin Elisabetin luokse pian tämän tapahtuman jälkeen. Heillä oli paljon jaettavaa keskenään. Näin Jumala huolehti myös siitä, ettei Maria jäänyt kummallisessa elämäntilanteessaan yksin.

Maria sai kuulla, että Jumala on syntymässä ihmiseksi. Jeesuksen elämä ihmisenä alkoi samalla tavoin kuin meidän kaikkien: äidin kohdusta. Silti hän tulisi olemaan aivan erityinen ja erilainen kuin muut ihmiset. Jeesus oli Jumalan Poika. Se oli uutinen, jonka sisällön Maria ymmärsi täysin ehkä vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.

Marian usko ja suostuminen Jumalan antamaan tehtävään ovat esimerkillisiä. Hän sai kuitenkin ensin ihmetellä ja kysellä, eikä enkeli väheksynyt hänen kysymyksiään. Maria luotti Jumalaan ja uskoi, että se, mitä Jumala haluaa hänen elämässään tehdä, on hyvää.

Pointti: Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Elisabet

Elisabet oli pappi Sakariaan puoliso, Johannes Kastajan äiti. Hän oli papin tytär ja kuului Aaronin sukuun. Elisabet oli Jeesuksen äidin Marian sukulainen (Luuk. 1).

Nasaret

Vaikka Nasaret ei ollutkaan valtiollisesti eikä uskonnollisesti tärkeä keskus, oli sillä kuitenkin Galilean liikenteessä merkityksensä, sillä se sijaitsi vain 5 km etelämpänä silloista pääkaupunkia Sipporia. Nykyinen Nasaretin kaupunki on n. 349–400 m korkealla vuoren rinteellä Tiberiaan-Haifan- Jerusalemin välisen valtatien varrella. Jeesuksen koti oli Nasaretissa hänen kasteeseensa asti.

Daavidin valtaistuin

1000-luvulla eKr. hallinnut kuningas Daavid on Kristuksen esikuva. Kristusta ei sanota Aabrahamin eikä Jaakobin eikä Mooseksen pojaksi, vaan Daavidin pojaksi. Valtaistuin on kuninkaallisen vallan ja hallituksen vertauskuva. Enkeli kertoo siis Marialle, että tämän pojasta tulee kuningas, kuten Daavid oli, mutta toisin kuin Daavidin, joka oli tavallinen kuolevainen, Jeesuksen kuninkuus tulee olemaan ikuinen.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Haastattelu

Luetaan raamatunkohta rauhallisesti ääneen. Muodostetaan parit. Parit miettivät yhdessä 5 kpl haastattelukysymyksiä Marialle (enkelin vierailun jälkeen) ja kirjoittavat yhdessä mietityt kysymykset kumpikin omalle paperilleen. Kun kaikilla osallistujilla on viisi kysymystä kirjoitettuna, parit menevät jonkun toisen parin luokse ja kumpikin ottaa siitä itselleen uuden parin. Kumpikin on vuorollaan Maria, joka vastaa toisen kysymyksiin. Kysymyksistä ja vastauksista voidaan jutella lopuksi yhdessä.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.