Filippos ja etiopialainen hoviherra

Tietoa ja havainnollistamisvinkki alkuseurakunnan tekemään lähetystyöhön liittyen.

Luetaan: Ap. t. 8:26–40

 

Opetus

Jeesus oli sanonut juuri ennen ylösnousemustaan opetuslapsilleen näin: ”Te olette minun todistajiani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Jerusalemissa evankeliumia oli jo julistettu jonkin aikaa. Nyt oli toteutunut Jeesuksen ennustuksen toinenkin osa: seurakunnan vainon takia Filippos oli paennut Samariaan ja julisti siellä evankeliumia niin, että monet alkoivat uskoa. (Ap. t. 8: 4-25)Yhtäkkiä Herran enkeli käski häntä kuitenkin lähtemään aivan toiselle seudulle aution tien varteen. Filippos varmasti hiukan hämmästyi Jumalan kutsua – mutta totteli. Autiolla tiellä vastaan tulikin ihmeellinen näky: vaikutusvaltainen vierasmaalainen mies kuninkaallisine saattueineen.

Ihmeellistä oli myös se, että tämä mies, joka osoittautui etiopialaiseksi hoviherraksi – nykymaailmassa häntä voitaisiin sanoa valtiovarainministeriksi – luki Raamattua. Ja että hän luki sitä niin tosissaan, että oli valmis ottamaan vaatimattoman näköisen, vainoja paossa olevan Filippoksen kuninkaallisten vaunujensa kyytiin opettamaan häntä! Filippos sai tällä matkalla iloita paitsi mukavasta vaunukyydistä, johon harva tavallinen ihminen koskaan pääsi, myös siitä, että hän sai nähdä, miten toinen ihminen vakuuttui Jeesuksesta Raamatun sanan kautta.

Pyhä Henki on annettu seurakunnalle voimaksi lähetystyöhön. Pyhä Henki vei evankeliumia eteenpäin ensimmäisten uskovien kautta ja antoi heille viisautta erilaisiin tilanteisiin. Jeesus oli luvannut opetuslapsilleen näin: ”… älkää etukäteen olko huolissanne siitä mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki.” (Mark. 13: 11) Nykyäänkin Pyhä Henki toimii samalla tavalla. Hän johdattaa uskovia ihmisiä toisten luo, kutsuu viemään evankeliumia eteenpäin ja antaa voiman ja viisauden kertoa Jeesuksesta. Pyhä Henki myös avaa meille Raamatun sanaa ja opettaa ymmärtämään sitä. Aina ennen Raamatun lukemista kannattaakin rukoilla Pyhän Hengen apua. Samoin silloin, kun joku kaveri kysyy jotain Jeesuksesta tai uskosta; silloinkin voi mielessään pyytää, että Pyhä Henki antaisi oikeat sanat.

Pointti: Pyhä Henki johdattaa.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Filippos

Filippos oli yksi niistä seitsemästä miehestä, jotka oli valittu Jerusalemin seurakunnassa avustustehtäviin. Samaa työtä oli Stefanos tehnyt ennen marttyyrikuolemaansa. Stefanoksen surmaamisen jälkeen koko seurakuntaa oli alettu vainota ja Filipposkin oli monien muiden joukossa lähtenyt pakoon ja asettunut Samariaan, missä hän julisti evankeliumia. Hänen kauttaan tapahtui myös ihmeitä ja monet alkoivat uskoa Jeesukseen.

Gaza, Asdod ja Kesarea

Välimeren rannalla Israelin alueella sijaitsevia kaupunkeja.

Etiopia

sijaitsi Afrikassa, Egyptin eteläpuolella, nykyisen Sudanin alueella. Etiopian hallitusta johti kuninkaan äiti, arvonimeltään kandake. Etiopiassa asui paljon juutalaisia.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Mitä se merkitsee?

Esimerkiksi katekismuksessa on selitetty lyhyesti, mitä Isä meidän -rukouksen eri kohdat tarkoittavat. Vähä katekismus selityksineen löytyy myös netistä, esim. sivulta www.evl.fi/tunnustuskirjat/vahakatekismus.html#isameidan

Yksi osallistujista lukee Isä meidän -rukousta ja toinen selittää sitä katekismuksen tekstiä lukien. Ohjaaja antaa yhdelle osallistujalle paperin, jossa on Isä meidän -rukous katekismuksen jaottelun mukaan jaksotettuna ja muille paperin, jossa on sekä rukous että selitykset. Se, jolla on paperissaan vain rukous, lukee yhden jakson kerrallaan ja menee vuorotellen jonkun eteen kysymään: ”Mitä se merkitsee?” Kysyjälle luetaan katekismuksen mukainen selitys. Samalla tavoin voidaan käydä läpi myös Kymmenen käskyä.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.