Gideon

Tietoa ja havainnollistamisvinkki Gideoniin liittyen.

Luetaan: Tuom. 6:11–16, 7:1–15

 

Opetus

Raamatun sankarit ovat sankareita siksi, että he luottivat Jumalan voimaan. Gideonkin piileskeli vihollisiaan pelokkaana ja näytti jo menettäneen kaiken toivonsa siitä, että Israel voisi vielä päästä vihollisensa kynsistä – kunnes Jumala tuli hänen luokseen ja antoi hänelle tehtävän ja uskon. Gideon kuunteli ja totteli Jumalan kummalliseltakin tuntuvia ohjeita.

Jumala näytti ja näyttää edelleen oman voimansa heikkojen, häneen turvautuvien ihmisten kautta. Uudessa testamentissa Paavali kertoo, että kun hän oli pyytänyt Jumalaa vapauttamaan hänet kovasta kärsimyksestään, Jumala oli vastannut hänelle: ”Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.” (2. Kor. 12: 9) Jumalan maailmassa asiat ovat siis monella tapaa toisin kuin meidän ihmisten maailmassa.

Kun Jeesus roikkui ristillä, näytti siltä, että hän oli täysin voimaton ja hävinnyt kaiken. Kuitenkin hänen ristinkuolemassaan tapahtui maailmanhistorian suurin voitto: Jeesus voitti Paholaisen ja kuoleman vallan.

Pointti: Jumala antaa voiman.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Tuomarien aika

Kun israelilaiset saapuivat pitkän erämaavaelluksensa jälkeen luvattuun maahan, tuomarit alkoivat johtaa kansaa. He olivat lain ja oikeuden valvojia. Tuomarien aikana kansa luopui monesti Jumalasta ja omaksui naapurivaltojen epäjumalanpalveluksen. Raamattu kuvaa tuomarien aikaa näin: ”Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein.” Tuomarien aika päättyi kuningaskunnan syntyyn 1000-luvulla eKr.

Midian

Midian oli ollut israelilaisten viholliskansa jo erämaavaelluksen aikana. Erityisesti tuomarien aikana midianilaiset hyökkäilivät jatkuvasti Kanaaniin Jordanin itäpuolelta, kunnes Gideon voitti heidät lopullisesti.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Tuom. 6:11–16

Raamatunkohdasta tehdään tulosteita niin, että persoonamuotoisten verbien kohdalle laitetaan tyhjä viiva. Ennen kuin raamatunkohta on luettu, annetaan n. kolmen hengen ryhmille nämä aukolliset tekstit ja pyydetään ryhmiä kirjoittamaan tyhjiin kohtiin olettamansa verbit. Tämän jälkeen luetaan täytetyt tekstit lause kerrallaan. Vasta sitten luetaan raamatunkohta Raamatusta (oikeine verbeineen). Virheellisiä verbejä ei tarvitse korjata, mutta niistä voidaan jutella harjoituksen jälkeen.

Tuom. 7:1–15

Tästäkin kohdasta otetaan tulosteet/valokopiot yksi jokaiselle n. kolmen hengen ryhmälle. Huom! Vain jakeet monistetaan, Raamattuun (1992) liitetty valmis otsikko jätetään pois! Raamatunkohta luetaan ensin yhdessä ääneen. Ryhmissä keksitään sille oma otsikko ja sen jälkeen jaetaan raamatunkohta neljään jaksoon kertomuksen tapahtumien mukaan (tämä voidaan tehdä yhdessä keskustellen tai ryhmät voivat tehdä kukin oman jaksotuksen). Näiden jaksojen mukaan tehdään kertomuksesta neljän ruudun sarjakuvan. Sarjakuvan nimeksi annetaan alussa keksitty otsikko. Sarjakuvat laitetaan kaikkien nähtäville. Niistä voidaan ohjaajan johdolla myös keskustella.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.