• Matka jatkuu (Matt. 28:16–20)

    Lähetyskäskyyn liittyvä hartaus, jossa on mukana joko pohdintaan tai omin sanoin kerrottavaan osuuteen liittyvä ohjeistus.

    HartausJeesusSeurakuntaLähetystyö14–15-v. (rippikoulu)15–18-v.5–15 minuuttia15–30 minuuttia