Jeesus parantaa halvaantuneen miehen

Tietoa ja havainnollistamisvinkki Jeesuksen tekemään parantamisihmeeseen liittyen.

Luetaan: Mark. 2:1–12

 

Opetus

Sairaudet ja kuolema olivat (ja ovat edelleen) syntiinlankeemuksen seurausta. Juutalaisuudessa ajateltiin, että jokaisen sairauden takana oli lisäksi joku tietty synti. Eli jos raamatunkohdan mies oli ollut halvaantunut syntymästään saakka, hänen vanhempiensa syntien katsottiin olevan syynä hänen vammaansa. Jos halvaantuminen oli tapahtunut myöhemmin, juutalaisen ajattelutavan mukaan sitä pidettiin rangaistuksena hänen omista synneistään. Mies oli myös köyhä, koska hänellä oli makuualustanaan vai vuodematto. Kaiken kurjuuden lisäksi hän ehkä murehti myös syntejä, joiden takia hän uskoi olevansa niin huonossa elämäntilanteessa.

Juutalaiset olivat aivan oikeassa siinä, että vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi – näin sanotaan esim. useissa psalmeissa (esim. Ps. 103: 3). Jeesus osoitti olevansa Jumala antaessaan miehen synnit anteeksi. Hänen jumaluutensa tuli esiin myös halvaantuneen parantamisessa. Jeesukselle syntien anteeksiantaminen oli tärkeämpää kuin fyysinen parantaminen – siksi hän antoi miehelle ensin synninpäästön ja paransi hänet vasta sen jälkeen. Ja jos se oli Jeesukselle tärkeämpää, sitä se on myös ihmiselle: sairaudet vievät meidät huonoon kuntoon ja jopa kuolemaan, mutta jos emme saa Jumalalta syntejämme anteeksi, emme saa ikuista elämää Jumalan yhteydessä ja emmekä pääse kuoleman jälkeen taivaaseen.

Pointti: ”Sinun syntisi annetaan anteeksi.”

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Tapahtuma-aika ja -paikka

Jeesuksen toiminta on aluillaan ja hän ei ole vielä valinnut opetuslapsiaan. Tapahtumapaikka on Kapernaum Gennesaretinjärven luoteisrannalla. Arkeologisissa kaivauksissa Kapernaumista on löytynyt talo, jota kutsutaan Pietarin taloksi. Talo on hyvä esimerkki siitä, millainen tyypillinen Jeesuksen aikainen kalastajan talo on ollut: yksikerroksinen, basalttikivestä saven avulla muurattu talo, jonka oljesta ja savesta tehdylle hirsirunkoiselle tasakatolle johtavat ulkoportaat.

Syntien anteeksiantaminen VT:ssa ja UT:ssa

Mooseksen lain opettajat ja kaikki juutalaiset tiesivät, että Jumala on ainoa, joka voi antaa syntejä anteeksi. Kerran vuodessa erityisenä päivänä, jota kutsutaan suureksi sovituspäiväksi (jom kippur), ylimmäinen pappi uhrasi temppelissä koko kansan syntien edestä. Kukaan muu ei saanut lähestyä Jumalaa samoin kuin ylimmäinen pappi. 3. Mooseksen kirjan 16. luvussa kerrotaan, miten Aaronin (ja ylimmäisten pappien hänen jälkeensä) tuli toimia suurena sovituspäivänä.

Jeesuksella oli Jumalan valta antaa syntejä anteeksi, koska hän on Jumalan Poika. Hän oli täydellinen uhri antaessaan ristillä henkensä kaikkien ihmisten kaikkien syntien tähden. Jeesuksen jälkeen ei enää tarvitse uhrata eläimiä syntien sovitukseksi. Riittää, että tunnustaa Jumalalle syntisyytensä ja pyytää syntejään anteeksi.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Tekstari

Ohjaaja lukee raamatunkohdan rauhallisesti ääneen. Kuvitellaan, että ollaan mukana seuraamassa raamatunkohdan tapahtumaa tuossa täyteen ahdetussa talossa. Sitten palataan päivän päätteeksi omaan kotiin, ja mieleen jäi vielä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, jota ei pystynyt tapahtumapaikalla esittämään. Jokainen osallistuja ottaa kännykkänsä esiin (tai kynän ja paperin). Kirjoitetaan kaksi tekstaria/viestiä: toinen halvaantuneen miehen yhdelle ystävälle, toinen Jeesukselle. Kun viestit on kirjoitettu, ohjaaja kertoo, että Jeesukselle kirjoitettu viesti on rukousta: tällä tavalla, yksinkertaisesti, voimme jutella hänelle ja kysellä mielessämme olevia kysymyksiä. Halvaantuneen ystävälle kirjoitettu viesti taas on kuin mikä tahansa viesti, joita päivittäin toisille lähetämme. Näitä ystävälle lähetettyjä viestejä voidaan lukea ääneen.

Synnit

Leikataan vahvasta paperista ihmisen muotoinen hahmo: todellisen kokoinen (yhtä ryhmäläistä voidaan käyttää apuna ääriviivoja piirrettäessä) tai pienempi. Laitetaan ihmishahmo seinälle. Jokainen voi käydä kirjoittamassa siihen lyijykynällä erilaisia syntejä, joita ihminen voi tehdä. Kun ihminen on kirjoitettu ”täyteen”, asetutaan yhdessä sen eteen ja ollaan hetki hiljaa lukien ”syntejä” ja pyytäen omassa mielessä anteeksi niitä, joita kukin kokee itse tehneensä. Ohjaaja sanoo: ”Jeesus sanoo: Poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi.” Ohjaaja kääntää ihmishahmon toisin päin, niin että synnit eivät enää näy, ja piirtää ihmisen sydämen kohdalle ristin. (On tärkeää, kirjoittaminen on tehty esim. lyijykynällä, joka ei näy paperin läpi!)

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.