Jesaja ennustaa Jeesuksen kärsimyksen

Tietoa ja havainnollistamisvinkki Jesajan Messias-ennustukseen liittyen.

Luetaan: Jes. 53:1–12

 

Opetus

Jesajan ennustus kärsivästä Messiaasta on Vanhan testamentin selvin ennustus Jeesuksesta ja hänen ristinkuolemastaan. Jeesus kärsi syyttömänä rangaistuksen ihmisten syntien tähden (j. 5 ja 6), toimi uhrilampaana alistuen Jumalan tahtoon (j. 7), rukoili ristillä vihollistensa puolesta (j. 12), kuoli ihmisten hylkäämänä, mutta haudattiin rikkaan Joosef Arimatialaisen hautaan (j. 8 ja 9). Kuolemansa jälkeen Jeesus nousi kuolleista (j. 11).

Pääsiäinen, jolloin Jeesus kuoli ja nousi kuolleista, oli n. 700 vuotta tämän ennustuksen jälkeen. Jesaja ei keksinyt tai päätellyt ennustustaan itse, vaan sai sen Jumalalta profeetallisena viestinä. Tällaisia Messias-profetioita on Vanhassa testamentissa useita, ja kaikki ne saivat täyttymyksensä Jeesuksessa. Jumala ikään kuin raotti tulevaisuuden verhoa profeettojen välittämien ennustusten kautta. Profetiat osoittavat, että läpi Raamatun Jumala on sama, eikä ole unohtanut pelastussuunnitelmaansa. Ja edelleenkin hän on sama – mekin voimme luottaa niihin Raamatun lupauksiin ja ennustuksiin, jotka vielä odottavat täyttymystään.

Pointti: Jeesus kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Profeetta

Profeetta tarkoittaa sellaista henkilöä, joka puhuu edeltäkäsin jostain asiasta. Koska Jumala tuntee tulevaisuuden, hän pystyy profeettojen kautta avaamaan sitä jo ennen kuin profetioiden kertomat asiat konkreettisesti tapahtuvat. Raamatun profeetat eivät kuitenkaan puhuneet vain tulevaisuudesta, vaan myös menneisyydestä ja nykyhetkestä. He muistuttivat kansaa siitä, että Jumala on ennenkin pitänyt huolta ja häneen kannattaa aina turvautua. Profeetat muistuttivat kansaansa Jumalan kanssa tehdystä liitosta. He toivat suorin sanoin esiin kansan synnit, mutta myös lohduttivat kansaa vaikeina aikoina.

Jesaja

Jesaja toimi profeettana erityisen vaikeana aikana 700-luvulla eKr.: suurvalta Assyria valloitti Israelin ja vei sen asukkaita pakkosiirtolaisuuteen. Myös Juudan ja Jerusalemin valloitus näytti väistämättömältä. Jumala kuitenkin antoi Jesajan kautta lupauksen, että ne eivät joutuisi Assyrian alaisuuteen. Ja näin kävikin: Babylonia valloitti Jerusalemin vasta kauan Jesajan jälkeen, vuonna 587 eKr.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / ydinopetuksen havainnollistaminen

Ennustus ja täyttymys

Monisteeseen laitetaan vierekkäin raamatunkohdat Jes. 53:1–12 ja Luuk. 23:32–24: 8 (ilman väliotsikoita). Alleviivataan eri värillä kukin ennustus ja sen täyttymys. Tehtävä voidaan tehdä yksilö- tai parityönä. Luetaan löydetyt yhtymäkohdat yksi kerrallaan. Ohjaajan kannattaa painottaa sitä, että näiden tekstien välillä on aikaa 700 vuotta.

Luetaan Raamatusta ennustus, joka ei vielä ole toteutunut, esim. Ap. t. 1:9–11. Ohjaajan kannattaa selittää hiukan, missä tilanteessa tässä raamatunkohdassa ollaan: Jeesus on noussut kuolleista ja neljänkymmenen päivän ajan ilmestynyt opetuslapsilleen ja muille ihmisille. Nyt hän astuu taivaaseen ja lupaa, että opetuslapset saavat kohta Pyhän Hengen.

Pareittain tai ryhmissä tehdään uutinen, joka julkaistaan lehdessä sinä päivänä, kun tämä ennustus toteutuu. Uutisen yhteyteen piirretään myös kuva. Jos käytössä on kamera ja printteri, kuva voidaan myös ”lavastaa” yhdessä ja printata kaikille sama kuva A4-kokoisen paperin ylälaitaan, minkä jälkeen parit tai ryhmät kirjoittavat uutisen sen alle.

Jos syntyy keskustelua siitä, milloin tämä Jeesuksen takaisinpaluu tapahtuu, ohjaaja voi lukea jakeen Ap. t. 1:7 ja muistuttaa siitäkin, että Jesajankaan profetiassa ei kerrottu, milloin ja miten pitkän ajan päästä se toteutuisi. Jumala tietää, milloin on oikea aika.

Uhrilammas

Piirretään iso lammas (vain ääriviivat) taululle tai suurelle paperille. Jokainen saa käydä kirjoittamassa lampaaseen yhden synnin. Ohjaaja kertoo etukäteen, että synti on paha teko, sana, ajatus tai aikomus Jumalaa tai toista ihmistä vastaan. Kaikkien kirjoitettua lammas hävitetään: paperinen esim. takassa tai nuotiolla polttamalla, taululle piirretty pyyhkimällä. Ohjaaja tai joku osallistujista lukee samalla Raamatusta Jes. 53:4-7, 10.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.