Joosef myydään orjaksi

Tietoa ja havainnollistamisvinkki Joosefiin ja kateuteen liittyen.

Luetaan: 1. Moos. 37:2–4, 12–28

 

Opetus

Kateudella on suuri voima. Kateus voi saada ihmisen tekemään äärimmäisen pahoja tekoja. Jaakob ei kohdellut poikiaan tasapuolisesti ja veljesten kateus Joosefia kohtaan tuntuu aivan ymmärrettävältä. Mutta olisiko kateudelle ollut kuitenkin jokin vaihtoehto? Olisivatko veljet voineet jutella isänsä ja Joosefin kanssa ja kertoa oma mielipiteensä asiasta sen sijaan, että alkoivat kasata mieleensä ilkeitä ajatuksia veljeään kohtaan? Joosefin veljesten kateudesta noussut paha teko ei kuitenkaan estänyt Jumalan suunnitelmien toteutumista. Jumalan suunnitelmat ovat kaikkien ihmisten tekojen yläpuolella ja hän voi kääntää pahankin hyväksi.

Ihmisten vajavaisuudesta ja vääristä teoista huolimatta Joosefin joutuminen Egyptiin osoittautui suureksi Jumalan suunnitelmaksi, joka säästi koko Israelin heimon nälkäkuolemalta. Joosef joutui syyttömästi kärsimään muiden tähden pelastaakseen heidät. Joosefissa näemme esikuvan Jeesuksesta, joka syyttömästi kärsi pelastaakseen – ei vain omaa perhettään tai heimoaan – vaan kaikki maailman ihmiset.

Pointti: Jumala ei hylkää.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Jaakobin pojat

Jaakobilla oli kaksitoista poikaa kahden vaimon ja näiden kahden orjattaren kanssa. Joosef oli Jaakobin rakkaimman vaimon, Raakelin, esikoispoika, mikä selittää myös hänen suosikkiasemansa Jaakobin silmissä. Joosef oli veljeksistä toiseksi nuorin, sillä hänen jälkeensä Raakelille syntyi vielä Benjamin. Jaakobin pojat olivat: Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Dan, Asser, Gad, Isaskar, Sebulon, Naftali, Joosef ja Benjamin.

Joosefin unet

Joosef näki enneunia, joissa hän oli ylempänä veljiään. Yhdessä unessa oltiin viljapellolla: Joosefin lyhde nousi korkeammalle muita ja veljien lyhteet kumarsivat Joosefin lyhdettä. Toisessa unessa Joosef näki auringon, kuun ja yksitoista tähteä (eli oman perheensä) kumartamassa häntä. Näiden unien vuoksi veljet pitivät Joosefia leuhkijana. Paljon myöhemmin he kuitenkin tulivat ymmärtämään unien merkityksen.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Tyhjä tuoli

Raamatunkohta luetaan ääneen ja sen jälkeen muistellaan yhdessä, keitä henkilöitä siinä esiintyi (Jaakob, Joosef, Ruuben, Juuda, mies, kauppias, kameli) ja kirjoitetaan ne ylös esim. taululle. Tämän jälkeen ohjaaja kertoo raamatunkertomuksen omin sanoin painottaen em. henkilöiden rooleja. Eteen asetetaan tuoli ja halukkaat voivat tulla siihen vuorollaan haastateltavaksi niin, että kukin saa itse valita, kuka henkilöistä hän on (Joosef, kameli, kauppias…). Yleisö saa esittää kysymyksiä. Ohjaajan kannattaa valmistautua myös tekemään kysymyksiä niin, että raamatunkohdasta saadaan oleellinen sanoma esiin.

Esimerkkikysymyksiä: (Jaakobilta:) Miksi Joosef sai olla kotona, kun muut veljet paimensivat laumaa? (kauppiailta:) Ettekö ollenkaan kyselleet, miksi miehet halusivat myydä pikkuveljensä? Vai osasitteko edes puhua samaa kieltä? (Joosefilta:) Mitä mietit kaivossa ollessasi? Mitä ajattelit veljistäsi?

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.