Joosua

Tietoa ja havainnollistamisvinkki Joosuan saamaan tehtävään liittyen.

Luetaan: Joos. 1:1–11

 

Opetus

Mooses oli johtanut israelilaisia jo neljäkymmentä vuotta. Hänen johdollaan kansa oli lähtenyt vapauteen Egyptin orjuudesta ja vaeltanut erämaassa monien mutkien ja vaikeuksien kautta luvatun maan rajoille. Mooses ei kuitenkaan itse päässyt sinne, vaan kuoli juuri ennen kuin israelilaiset pääsivät maahan. Valtavalle israelilaisjoukolle tarvittiin nyt uusi johtaja. Jumala valitsi Mooseksen työn jatkajaksi Joosuan. Jumalan suunnitelma oli viedä oma kansansa luvattuun maahan, jossa aikanaan profeetat, kuninkaat ja lopulta Messias syntyisivät ja vaikuttaisivat. Joosuan kautta Jumala toteutti tämän suunnitelmansa.

Joosuaa varmasti arvelutti, ehkä pelottikin, ryhtyä mahdottomalta näyttävään tehtävään. Mutta Jumala rohkaisi häntä. Jumala lupasi olla Joosuan kanssa, ja tähän luottaen hän suoriutuisi tehtävästään. Jumala ei hylännyt Joosuaa. Joosuasta tuli sankari, koska hän luotti Jumalaan. Jumala kehotti Joosuaa luottamaan nimenomaan hänen sanaansa, eli lakiin. Samalla tavoin, kun me haluamme luottaa Jumalaan ja hänen apuunsa, meidän kannattaa lukea Raamattua. Raamatun sanan kautta uskomme ja luottamuksemme kasvaa ja saamme rohkeutta tehtäviimme. Jumala ei koskaan hylkää meitä.

Nimi Joosua tarkoittaa samaa kuin nimi Jeesus: Jumala pelastaa. Samalla tavoin kuin Joosua vei kansan perille luvattuun maahan, Jeesus vie perille taivaan kotiin kaikki ne, jotka uskovat häneen.

Pointti: Jumala ei hylkää.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Joosua

Joosua oli sankari, lahjakas hallitusmies ja hurskas Jumalan palvelija. Egyptistä lähdön jälkeen Joosua heti osoittautui urhoolliseksi ja kyvykkääksi sotapäälliköksi taistelussa Amalekia vastaan. Herra antoi Moosekselle tehtäväksi asettaa Joosua hänen kuolemansa jälkeen kansan johtajaksi. Joosuan johdolla israelilaiset valloittivat ja jakoivat Kanaanin maan. Joosua lausui kuuluisat sanat: ”Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.”

Jordan

Joki, joka saa alkunsa Hermon-vuoren rinteiltä ja on 260 km:n pituinen. Välimatka Gennesaretin järvestä virran päämäärään, Kuolleeseen mereen, on linnuntietä n. 100 km. Sillä välillä Jordan laskeutuu parisataa metriä; Kuolleen meren pinta on 394 m merenpinnan alapuolella.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Yksin mahdotonta, yhdessä mahdollista

Joosua ei selviytynyt tehtävästään yksin, vaan Jumalan avulla. Mennään pareittain ja mietitään ja kokeillaan erilaisia asioita, jotka eivät onnistu yksin. Esim. joku liike, johon tarvitaan kolme kättä tai kaksi päätä, jonkin painavan esineen (esim. pöydän) nostaminen jne. Toteutetaan asioita pareittain. Lopuksi mietitään, mitä tarkoittaa se, että ihminen voi olla Jumalan työtoveri. Mitä Jumala tekee, mitä ihminen? Onko meidän mahdollista olla Jumalan työtovereita, millä tavalla?

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.