Jouluyö

Tietoa ja havainnollistamisvinkki Jeesuksen syntymään liittyen.

Luetaan: Luuk. 2:1–20

 

Opetus

Jeesus, Jumalan poika, syntyi ensimmäisenä jouluyönä maailmaan. Hän oli ollut ikuisesti olemassa, mutta nyt Jumala antoi hänen syntyä maan päälle ihmiseksi, suorittamaan syntien sovitustyön. Jeesus syntyi tavalliseen köyhään perheeseen Daavidin sukuun, niin kuin profeetat olivat ennustaneet. Jesaja kirjoitti jo 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää: ”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille… Suuri on hänen valtansa ja rauha loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan.” (Jes. 9: 5, 6) Jesajan kautta Jumala ilmoitti myös sen, että Jeesus syntyisi neitseestä: ”Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimeksi Immanuel” (Jes. 7: 14). Immanuel tarkoittaa ”Jumala meidän kanssamme” – ja sitähän Jeesus juuri oli, ihmiseksi ihmisten keskelle syntynyt Jumala.

Köyhiä paimenia pidettiin uskonnollisesti ala-arvoisina, koska he eivät työnsä vuoksi pystyneet pitämään sapattia, eli juutalaisten viikoittaista pyhäpäivää, jolloin työnteko oli kielletty. Paimenet saivat kuitenkin olla ensimmäisinä todistamassa Messiaan syntymää ja vieläpä välittämässä enkelin viestiä Marialle ja Joosefille. Jouluevankeliumi kertookin, millaiset ihmiset pääsevät näkemään Jumalan todellisuuden: sellaiset, jotka eivät luule itsestään liikoja, vaan jotka uskovat Jumalan sanaan ja tottelevat sitä.

Pointti: Meille on syntynyt Vapahtaja.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Maria ja Joosef

Maria ja Joosef olivat tavallisia, köyhiä ihmisiä Galilean Nasaretista. Jumala oli valinnut heidät poikansa maanpäällisiksi vanhemmiksi. Kumpikin oli erikseen saanut enkeliltä tiedon Jeesuksen syntymästä ja tämän erityislaatuisuudesta. Tämän lisäksi Marian sukulainen Elisabet (Johannes Kastajan äiti) oli puoli vuotta ennen Jeesuksen syntymää ennustanut Marian olevan ”Herran äiti” (Luuk. 1: 43). Samoin Sakarias, Johannes Kastajan isä, ennusti poikansa synnyttyä, että tämä ”käy Herran edellä ja raivaa hänelle tien” (Luuk. 1: 76). Maria ja Joosef uskoivat enkelin sanaan ja tekivät, niin kuin Jumala käski.

Verollepano

Keisari Augustus hallitsi Rooman valtakuntaa vuosina 27 eKr.– 14jKr. ja hän pyrki siihen, että verotus olisi yhtenäinen koko Rooman alueella. Rooman valtakunnassa suoritettiin väestönlaskenta joka 14. vuosi. Sitä varten kunkin piti siirtyä oman sukunsa asuinpaikkakunnalle, sillä henkilötiedot kirjattiin ylös suvuittain. Väestönlaskennan perusteella maksettiin sitten vuosittain veroja. Tällaiseen väetönlaskentaan liittyy myös jouluevankeliumissa kerrottu Marian ja Joosefin vajaan 100 kilometrin matka Nasaretista Betlehemiin.

Daavidin kaupunki

Daavid oli ensimmäinen koko Israelin kuningas, joka hallitsi 1000-luvun taitteessa eKr. Tunnetuin Daavidin kaupunki oli ja on Jerusalem, mutta Betlehem oli hänen syntymäkaupunkinsa. Profeetta Miika mainitsee Betlehemin Messiaan kaupungiksi (Miika 5:1).

Taivaallinen sotajoukko

Vanhassa testamentissa Jumalasta käytetään usein nimitystä ”sotajoukkojen Jumala”. Taivaallinen sotajoukko koostui enkeleistä. Huom! Tämä sotajoukko julistaa rauhaa!

Kristus eli Messias

Kristus (kreikkaa) tarkoittaa samaa kuin Messias (hepreaa): voideltua eli kuningasta. Vanhan testamentin profeetat olivat jo satoja vuosia aiemmin ennustaneet Messiaan syntyvän. Juutalaiset osasivat näiden ennustusten perusteella odottaa Messiasta, mutta useimmat heistä ajattelivat tämän olevan suuri kuningas, joka vapauttaisi oman kansansa vieraan vallan (Jeesuksen aikaan Rooman) alaisuudesta.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Paperihahmot

Muodostetaan vähintään 8-12 hengen ryhmiä. Jokainen piirtää yhden paperihahmon, joka liimataan tai teipataan johonkin hyvin pystyssä pysyvään tukeen (esim. vessapaperirullaan). Piirrettävät hahmot ovat seuraavat: keisari Augustus, Maria, Joosef, majatalon pitäjä (näitä voi olla useampiakin), enkeli, ryhmä enkeleitä (=taivaallinen sotajoukko), paimenia (vähintään kaksi).

Luetaan raamatunkohta ääneen, ohjaaja osoittaa samalla kartalta (ks. esim. Raamatun liitteenä oleva Uuden testamentin ajan kartta), missä päin siinä liikutaan (Augustus Roomassa, Marian ja Joosefin matka Nasaretista Betlehemiin, paimenet Betlehemin ympäristöstä Betlehemiin ja takaisin kedolle).

Asetetaan paperihahmot suurelle tyhjälle pöydälle suunnilleen kartan mukaisesti. Näytellään jouluevankeliumi niin, että jokainen vastaa oman hahmonsa liikuttelusta ja vuorosanoista (joita voi keksiä itsekin, kunhan eivät ole ristiriidassa raamatunkertomuksen kanssa). Ohjaaja voi auttaa muistamaan yksityiskohtia.

Jos osallistujia on paljon, voidaan näytelmät tehdä ryhmittäin esim. isosten johdolla tai katsotaan yhdessä yhden ryhmän näytelmä pöydän ympärillä seisten. Kertomuksen voi tällöin jakaa jaksoihin, jotka eri ryhmät näyttelevät peräkkäin. Jos osallistujia on vähemmän kuin hahmoja, yksi voi liikutella useampaakin hahmoa.

Haastattelu

Luetaan raamatunkohta ääneen. Kerätään taululle siinä esiintyvien ihmisten ja hahmojen nimiä (myös enkelit ja lampaat otetaan mukaan, mutta Jeesusta ei). Jätetään nimet esiin. Ohjaaja kertoo raamatunkohdan omin sanoin (kuitenkin Raamattua kädessään pitäen) lisäten siihen historian mukaisia yksityiskohtia (muutamia löytyy kohdasta 3.). Kertomuksen jälkeen osallistujat saavat joko yksilöinä tai pareittain valita itselleen jonkin taululle kirjoitetuista nimistä. Ohjaajan tulee katsoa, että kaikki nimet tulevat käyttöön (niitä voi esim. yliviivata valitsemisjärjestyksessä). Jos osallistujia on paljon, voivat useammat ottaa samankin nimen, kunhan kaikki nimet tulee valittua. Vaihtoehtoisesti ohjaaja on kirjoittanut lapulle näitä nimiä ja jakaa laput sattumanvaraisesti osallistujille.

Ohjaaja on jo etukäteen miettinyt kysymyksiä eri henkilöhahmoille. Nyt hän haastattelee hahmoja kysymysten avulla. Esimerkkikysymyksiä:

  • Augustukselta: Miksi halusit tietää, kuinka paljon ihmisiä valtakunnassasi asuu?
  • Joosefilta: Mitä mietit pitkän matkan aikana?
  • Marialta: Miltä sinusta tuntui, kun kuulit, ettette saa kunnollista majapaikkaa?
  • paimenilta: Miltä taivaallinen sotajoukko näytti?
  • enkeleiltä: Miltä paimenet näyttivät teidät nähdessään?
  • lampailta: Miltä tuntui, kun paimenet jättivät teidät hetkeksi yksin?

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.