Jumala luo ihmisen

Tietoa ja havainnollistamisvinkki luomiskertomukseen liittyen.

Luetaan: 1. Moos. 2:7-8, 18–22

 

Opetus

Koko valtavassa maailmankaikkeudessa – ja monessa sen pienessä yksityiskohdassakin – on monia sellaisia asioita, joita ihminen ei ymmärrä. Jumala on luonut maailman ihmeelliseksi kokonaisuudeksi, jonka osat toimivat yhteydessä toisiinsa. Paratiisissa mikään luomakunnan osa ei joutunut kärsimään toisen itsekkyydestä tai virheistä. Kasvit, eläimet ja ihminen elivät täydellisessä sopusoinnussa.

Ihminen ei sinänsä ole fyysisesti sen kummempi kuin muukaan luomakunta. Vai voiko ihminen muka ylpeillä sillä, että on tehty maan tomusta?  Jumalan tahto ja tarkoitus oli kuitenkin, että ihmisestä tulisi aivan erityinen: kykenevä elämään hänen yhteydessään ja hallitsemaan muuta luomakuntaa.

Jumala loi ihmisen paitsi omaan, myös toistensa yhteyteen. Eläin voi olla ihmiselle hyvä ystävä, mutta ei koskaan samalla lailla kumppani kuin toinen ihminen. Jumala loi ihmisen naiseksi ja mieheksi. Syvimmillään kahden ihmisen kumppanuus toteutuukin avioliitossa. Ihminen sai siis luomisessa valtavan kolminkertaisen lahjan: yhteyden Jumalaan, toisiin ihmisiin ja luomakuntaan.

Pointti: Olen Jumalan luoma.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Luomisen seitsemän päivää

Raamatun ensimmäisessä luvussa kerrotaan, että Jumala loi maailman seitsemässä päivässä. Emme tiedä, minkä pituisia päivät ovat olleet. Luomisjärjestys oli seuraava:

  1. päivä: päivän ja yön eli valon ja pimeän erottaminen toisistaan
  2. päivä: taivaan ja maan erottaminen toisistaan
  3. päivä: kuivan maan ja vesistöjen erottaminen toisistaan, kasvien luominen kuivalle maalle
  4. päivä: auringon, kuun ja tähtien luominen
  5. päivä: vesieläinten ja lintujen luominen
  6. päivä: kuivan maan eläinten (mm. nisäkkäiden) ja ihmisen luominen
  7. päivä: Luomistyö oli valmis. Jumala lepäsi.

Eeden

Eeden oli Jumalan istuttama alkupuutarha, jossa kaikki oli hyvää ja jota ihminen sai Jumalan valtuuttamana hoitaa ja hallita. Perinteisesti on ajateltu, että Eeden olisi sijainnut kaksoisvirtain maassa, eli Eufratin ja Tigrisin seudulla, nykyisen Irakin alueella. Raamattu ei kuitenkaan anna muuta vihjettä Eedenin sijaintipaikasta, kuin että se sijaitsi idässä (1. Moos. 2:8). Tärkeintä on kuitenkin se, millainen Eeden oli ja mitä siellä tapahtui.

Ruumis – sielu – henki

Raamatun ihmiskuvan mukaan ihminen koostuu ruumiista, sielusta ja hengestä. Ruumis on ihmisen näkyvä osa. Sielu on ihmisen sisäinen maailma: tunteet, ajatukset, mielikuvitus, luovuus jne. Henki on se, joka tekee meistä eläviä. Raamatun mukaan (1. Moos. 2:7) Jumala antaa ihmiselle myös hengen, ja henkensä kautta ihminen voi myös olla yhteydessä Jumalaan ja hänen Pyhään Henkeensä (Room. 8: 16). Elämä on siis Jumalan lahja ihmiselle, ja se pitää sisällään mahdollisuuden elää Jumalan yhteydessä. Ruumis ja sielu eivät ole kuitenkaan henkeä alempiarvoisia: ihminen on kokonaan Jumalan luomistyö ja voi kokonaisuutena palvella häntä.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Organisaatiokaavio

Jokaiselle osallistujalle annetaan A4-kokoinen paperi, joka jaetaan viivoilla kolmeen osaan (kolme tasoa): Ylimpänä Jumala, keskitasolla ihmiset ja alimpana eläimet ja kasvit.

Ihmis-tasolle tehdään keskelle ruutu, johon kirjoitetaan oma nimi. Sen ympärille piirretään ruutuja, joihin kirjoitetaan tuttujen ihmisten (perhe, ystävät jne.) nimiä. Kasvi-eläin -tasolle kirjoitetaan oman elinympäristön kasveja (esim. omasta puutarhasta tai koulun pihalta tms.) ja eläimiä (lemmikkejä tai luonnosta). Kirjoittamisen jälkeen vedetään nuolia hallitsijasta hallittavaan. Keskustellaan samalla: hallitsenko minä jotain ihmistä, hallitseeko joku (esim. vanhemmat, opettaja) minua? Millä tavalla hallitsen ympäristöni kasveja ja eläimiä? Jumala hallitsee kaikkia: Jumalasta vedetään nuoli jokaiseen alla olevaan ruutuun. Voidaan keskustella siitä, mitä itse kullekin merkitsee se, että Jumala hallitsee kaikkea. Mitä merkitsee se, että Jumala hallitsee juuri minua?

Lopuksi kirjoitetaan Jumala- ja ihmistasojen väliin sana ”keskusteluyhteys”. Jutellaan siitä, miten tämä yhteys toteutuu.

Havainnollistaminen voidaan toteuttaa myös koko ryhmän yhteistyönä niin, että ohjaaja kerää nimiä yhteiseen kaavioon, esim. taululle. Hän voi laittaa minä-ruutuun oman nimensä, jonkun vapaaehtoisen osallistujan nimen tai jonkin kuvitteellisen, osallistujien kanssa samanikäisen henkilön nimen. Yhteinen työskentely toimii keskustelun pohjana.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.