Kymmenen käskyä

Tietoa ja havainnollistamisvinkki kymmeneen käskyyn liittyen.

Luetaan: 2. Moos. 19:1–2, 16–20; 20:1–20

 

Opetus

Jumala on suuri ja pyhä. Hänen antamansa käskyt ovat täynnä rakkautta: ne ohjaavat ja varjelevat ihmisen elämää. Jumala tahtoi ja tahtoo edelleen luomalleen ihmiselle vain hyvää. Koska ihminen on syntinen, Jumala antoi selkeät ohjeet, miten elämää voisi elää oikein.

Siinainvuoren juurella Jumalan suuruus oli selkeästi kuultavissa ja nähtävissä savuna, jylinänä ja torvien soittona. Israelilaiset syystä pelkäsivät näkemäänsä ja kuulemaansa. Jumala antoikin Moosekselle, joka oli ihminen niin kuin muutkin, aivan erityisen voiman toimia hänen sanojensa välittäjänä. Siinainvuoren tapahtumat osoittavat, että vaikka ihminen on mitättömän pieni Jumalan edessä, silti Jumala haluaa kertoa meille tahtonsa ja ottaa meidät luokseen.

Kukaan ihminen ei ole koskaan pystynyt noudattamaan kaikkia Jumalan antamia käskyjä. Jeesus oli ainoa, joka täytti lain täydellisesti. Siksi hän oli täydellinen uhri ihmisten syntien sovitukseksi. Luther on sanonut, että ihmisen ruumiille pitää saarnata vain lakia ja sielulle vain evankeliumia. Toisin sanoen ihminen pelastuu, kun hän uskoo Jeesuksen sovitustyöhön, mutta maan päällä eläessään hänen tulee kuitenkin pyrkiä noudattamaan Jumalan käskyjä – omaksi ja muiden parhaaksi.

Pointti: Minä olen sinun Jumalasi.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Erämaavaellus

Israelin kansa kulki 40 vuotta erämaassa Egyptin ja luvatun maan välillä, vaikka matka ei ollut kovin pitkä. Israelilaiset eivät olleet tyytyväisiä Jumalan johdatukseen ja tekivät välillä jopa epäjumalia itselleen. Tämän vuoksi vaellus kohti luvattua maata kesti niin kauan.

Siinainvuori

Siinainvuoren sijaintia ei ihan tarkasti tiedetä, mutta joka tapauksessa se on yksi Siinain niemimaan jopa kahden kilometrin korkuisista vuorista. Israelilaiset tulivat vuoren juurelle kolme kuukautta Egyptistä lähdön jälkeen ja leiriytyivät sinne pitkäksi aikaa.

Kymmenen käskyä

Mooses sai Jumalalta Siinainvuorella kaksi kivitaulua, joihin oli kaiverrettu kymmenen käskyä. Käskyt voidaankin jakaa kahteen osaan: ensimmäiset kolme koskevat ihmisen suhdetta Jumalaan, loput seitsemän ihmisen suhdetta toiseen ihmiseen. Jeesus tiivisti kummankin laintaulun käskyn seuraavasti: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi” ja ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Matt. 22: 37, 39.)

Jumalan kymmenen käskyä on eri kirkkokunnissa jaoteltu hiukan eri tavoin. Roomalaiskatolinen ja luterilainen kirkko jakavat 17. jakeen kahdeksi käskyksi, mutta yhdistävät 2. jakeen johdantosanat ja muiden jumalien pitämiskiellon (j. 3) sekä kuvakiellon (j. 4) yhdeksi käskyksi. Tällä tavalla käskyt siis esiintyvät esim. Lutherin katekismuksessa.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Kymmenen käskyä

Osallistujat jaetaan max. 10 hengen ryhmiin. Ryhmien jäsenet käyvät yksi kerrallaan jossain muilta näkymättömässä paikassa (ulkona esim. mäen tai korkean kiven päällä) hakemassa ohjaajalta yhden paperille kirjoitetun käskyn (vapaassa järjestyksessä) ja tulevat sen jälkeen ryhmänsä luo ja lukevat sen ääneen. Jokainen hakee yhden käskyn. Kun kaikki kymmenen ”käskylappua” on haettu ja luettu ääneen, ryhmä voi tehdä yhden tai useamman seuraavista vaihtoehdoista:

a. Muistella käskyjen Raamatun mukaista järjestystä ja laittaa laput esim. sinitarralla isommalle paperille allekkain mielestään oikeaan järjestykseen. Lopuksi järjestys voidaan tarkistaa yhdessä ohjaajan johdolla. Tästä hakemisesta ja järjestykseen laittamisesta voidaan tehdä myös ryhmien välinen nopeuskilpailu.

b. Valita käskyistä yhden ja suunnitella pantomiiminäytelmän sen opetuksen pohjalta.

c. Jakaa kymmenen hengen ryhmä esim. puoliksi ja tehdä pienemmissä ryhmissä yhdestä käskystä kuvitettu juliste. Julisteessa voidaan käyttää myös lehdistä leikattuja kuvia. Julisteet laitetaan kaikkien näkyville ja niitä voidaan käyttää keskustelun pohjana.

– Muunnelma:

Jos osallistujia on vähän, he voivat hakea yksin kaikki 10 käskylappua esim. sovitulla liikkumistavalla (kanta-varvas – kävelyllä, tasajalkaa hyppimällä, takaperin juoksemalla tms.) ja sen jälkeen kukin laittaa omat käskylaput järjestykseen.

Käskylappujen avulla voidaan myös miettiä käskyjen sisältöä: osallistujat voivat esim. ottaa esiin viisi mielestään tärkeintä käskyä. Tai laittaa käskyt järjestykseen, jossa ensimmäisenä on (omasta mielestä) helpoimmin noudatettava käsky jne. Voidaan myös vetää käskylappuja toisen kädestä yksi kerrallaan ja selittää lyhyesti toiselle, mitä se käsky tarkoittaa. Jos ohjaaja huomaa, että jonkin käskyn merkitys on epäselvä, siitä voidaan yhdessä jutella.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.