Lähetyskäsky

Tietoa ja havainnollistamisvinkki Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn liittyen.

Luetaan: Matt. 28:16–20

 

Opetus

Jeesus ilmestyi opetuslapsille ja monille muille ihmisille ylösnousemuksensa jälkeen 40 päivän aikana, kuten Luukas (Ap. t. 1: 3) kertoo. Jeesus antoi lähetyskäskyn opetuslapsilleen ylösnousemuksensa ja taivaaseenastumisensa välisenä aikana. Jeesuksen lupaus olla opetuslasten – ja meidän kaikkien – kanssa tämän maailmanajan loppuun (kuten ”maailman loppu” – sanat voi myös kääntää) eli Jeesuksen paluuseen asti, on valtava asia. Opetuslapset olivat aluksi järkyttyneet Mestarinsa kuolemasta ja kokeneet jäävänsä yksin; nyt he tiesivät, että Jeesus elää. He olivat epäilystensä jälkeen saaneet uskon siihen, että Jeesus todella eli, vaikka oli kuollut ristillä ja haudattu. Tähän uskoon perustuu myös lähetystehtävä: kaikki Jeesukseen uskovat ihmiset ovat Ylösnousseen todistajia.

Tähän asti evankeliumin olivat kuulleet lähinnä juutalaiset. Lähetyskäskyssä Jeesus ilmoittaa selvästi, että evankeliumi kuuluu kaikille kansoille ja ihmisryhmille. Evankeliumin julistamiseen liittyy erottamattomasti myös kaste. Kolmiyhteisen Jumalan nimeen kastaminen tarkoittaa Hänen omakseen kastamista. Jokainen Jeesukseen uskova ihminen on lähetystyöntekijä. Eikä kukaan ole tehtävässään yksin, sillä Jeesus on luvannut olla joka päivä kanssamme.

Pointti: Jeesus antaa tehtävän.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Galilea

Galilea oli maakunta Pohjois-Israelissa. Jeesuksen lapsuuden kotikaupunki Nasaret sijaitsi siellä. Galilea oli Jeesuksen aikaan vaurasta ja taajaan asuttua seutua. Juutalaisten uskonnollisten johtajien vaikutus ei tuntunut siellä niin vahvana kuin Jerusalemin ympäristössä, n. 100 km etelämpänä.

Kaste

Johannes oli kastanut ihmisiä Jordan-joella. Johanneksen kaste liittyi tulevan Messiaan tuloon ja syntien tunnustamiseen. Johannes kastoi Jeesuksenkin, vaikka Jeesuksessa ei ollut syntiä ja hän itse oli Messias. Jeesuksen kaste olikin esikuva ihmisten kastamiselle. Jeesuksen kasteen yhteydessä Isä, Poika ja Pyhä Henki olivat näkyvästi ja kuuluvasti läsnä. Jeesuksen asettama kaste eroaa Johanneksen kasteesta siinä, että se toimitetaan ”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Kristillinen kaste merkitsee yhteyttä Kristukseen.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Evankeliumi

Noin viiden hengen ryhmissä mietitään näytelmä / pantomiimiesitys / laulu / visuaalinen taideteos / tanssi / video, jolla kerrotaan evankeliumin perusasiat yksinkertaisesti. Seuraavan listan voi kirjoittaa esim. taululle kaikkien nähtäväksi tai antaa se ryhmille paperille kirjoitettuna. Tälle tehtävälle kannattaa varata riittävästi aikaa.

a. Jumala rakastaa luomaansa ihmistä
b. Ihminen on syntinen
c. Jeesus, Jumalan Poika, syntyi ihmisten Vapahtajaksi
d. Jeesus kuoli ristillä ihmisten puolesta, syntiemme tähden
e. Ihminen saa uskon ja ikuisen elämän turvautumalla Jeesuksen sovitustyöhön

Esitetään ryhmätyöt kaikille.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.