Luominen

Rippikouluun sopiva opetuskokonaisuus, jossa käytetään luontoympäristöä ja sen yksityiskohtia raamattuopetuksen apuna.

Opetuskokonaisuus rippikouluun LASSO-pedagogiikalla. LASSO tulee sanoista Luontoympäristö + Ajoitus + Sana + Solmu. Raamatunopetus LASSO-metodilla tarkoittaa, että käytetään yhtä aikaa hyväksi ympäristöä, ajoitusta ja Raamatun sanaa ja yhdistetään ne jonkin havainnollistamiskeinon tai toiminnan kautta yhteen (Solmu).

 

Luonto – Suunnittele etukäteen vaellettava tai kuljettava reitti, jossa mahdollisesti on vaihtelevaa maastoa, vesistöä ja luontoa.

Ajoitus – Luominen teemana sijoittuu usein rippileirin alkuun, joten ryhmä ei välttämättä ole vielä täysin ryhmäytynyt ja isoset eivät ehkä tunne vielä omia ryhmäläisiään kovin hyvin. Opetuksen tavoite toteutuu paremmin, jos porukka ole liian väsynyt, vaan pystyy nauttimaan luonnosta ja liikkumisesta.

Sana – Luomiskertomus, 1. Moos.1-2:4

SOlmu – Nuoren valitsema yksityiskohta, josta on otettu kuva.

 

Tarkoituksena on liikkua luonnossa isosryhmissä työntekijän johdolla. Ennen liikkeelle lähtöä annetaan kaksi tehtävää.

  1. Käytä aistejasi, kun liikumme, eli mieti millaisia luonnon ääniä kuulet, voitko aistia maastoa jalan alla, tuulta tai tuoksuja. Lisäksi katsele ympäristöä.
  2. Kun näet jonkun yksityiskohdan, joka on mielestäsi kaunis, kiinnostava, kummallinen tai jollakin tavalla erityinen, pyydä isosta ottamaan yksityiskohdasta kuva isosen kännykällä.

Pohdi etukäteen mahdolliset levähdyspaikat opetustilannetta varten ja varmista, että kaikki ovat löytäneet jonkun kuvauskohteen ennen kuin pysähdytte opetustilanteeseen.

 

Opetustilanne

1. Ryhmissä voidaan katsella ryhmäläisten kuvat ja jokainen saa halutessaan kertoa perustelut omalle valinnalleen.

2. Ryhmille annetaan tehtäväksi lukea luomiskertomus ja sen jälkeen miettiä, mikä luetusta on ristiriidassa niiden havaintojen kanssa, mitä kulkiessa nähtiin tai luonnossa voi ylipäätään nähdä. Ristiriidat kirjataan ylös ja käydään yhdessä läpi, mitä ryhmissä tuli esiin.

3. Tilanteesta vastuussa oleva henkilö voi miettiä jonkun itseä puhuttelevan yksityiskohdan luonnosta, minkä olemassaolo tuntuu itsestä mahdottomalta ilman Jumalaa.

4. Opetuksen sisältöön voi valita näkökulmaksi esimerkiksi:

  • Millaisen maailmanselitysmallin luomiskertomus antaa?
  • Mikä merkitys ihmiselle on sillä, että Jumala on Luoja?
  • Minkä merkityksen tai arvon Jumala antaa ihmiselle?

5. Lopuksi nuoret voivat ottaa mukavan asennon, niin ettei näköpiirissä ole ensimmäiseksi toinen nuori. Heitä voi pyytää katselemaan luontoa tai miettimään yksityiskohtaa, josta halusivat kuvan. Joku voi lukea ääneen vielä Raamatusta luomiskertomuksen, Jobin kirjasta luvuista 38–39 poimittuja jakeita tai esimerkiksi Psalmin 95.

 

Isosten ottamia kuvia voi hyödyntää vielä iltahartaudessa tai myöhemmin leirillä tai isoset voivat yhdistää niihin Raamattu-sovelluksen avulla jonkun jakeen ja lähettää kuvan sitten rippikoululaiselle.

 

© Raamatunlukijain Liitto ry.