Miten tulla Jumalan lapseksi?

Tietoa ja havainnollistamisvinkki Jeesuksen ja Nikodemoksen tapaamiseen liittyen.

Luetaan: Joh. 3:1–21

 

Opetus

Johannes kertoo evankeliumissaan paljon Jerusalemin tapahtumista. Nytkin ollaan Jerusalemissa, jonne Jeesus on tullut pääsiäisjuhlille opetuslastensa kanssa. Monet ovat kiinnostuneet Jeesuksesta ja alkaneet uskoa häneen nähtyään hänen tekemänsä tunnusteot (Joh. 2: 23). Nikodemos on yksi heistä. Korkea-arvoisena juutalaisena johtajana hän ei kuitenkaan tule Jeesuksen luokse suurten kansanjoukkojen mukana, vaan yksin, sellaisena hetkenä, kun kukaan muu ei näe. Nikodemos on myös hyvin älykäs ja haluaa keskustella syvällisesti ja kaikessa rauhassa Jeesuksen kanssa.

Jeesus keskusteli monesti kirjanoppineiden juutalaisten kanssa. Usein asetelma oli se, että oppineet juutalaiset, jotka olivat kiusaantuneita Jeesuksen saamasta kansansuosiosta, yrittivät saada tämän ansaan ja todistaa tämän olevan väärässä. Nikodemos lähestyy Jeesusta kuitenkin aivan toisin: hän tunnustaa heti alussa ymmärtävänsä, että Jeesus on Jumalan lähettämä opettaja. Tämä on suuri tunnustus korkea-arvoiselta hengelliseltä opettajalta. Jeesuksella olikin mahdollisuus opettaa Nikodemokselle joitain hyvin tärkeää: sen, miten ihminen syntyy uudesti ja pelastuu.

Lopulta Jeesus lausui hänelle sanat, jotka monet osaavat nykyäänkin ulkoa, ja joihin kiteytyy koko Raamatun sanoma: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (ns. pienoisevankeliumi, Joh. 3: 16).

On tärkeää, millaisella asenteella lähestymme Jeesusta: haluammeko kuunnella häntä ja oppia häneltä jotain uutta, vai ajattelemmeko, että tiedämme jo kaiken hänestä ja sen takia häntä ei kannata kuunnella. Jeesus on Jumalan poika, ja hänellä on tietoa ja viisautta enemmän kuin kaikilla maailman ihmisillä yhteensä. Hän tuntee jokaisen meistä läpikotaisin ja tietää, mitä tarvitsemme ja kaipaamme. Jeesus on valmis ottamaan vastaan jokaisen, joka hänen luokseen tulee – nuoret ja vanhat, älykkäät ja yksinkertaiset. Kaikki ihmiset ovat hänelle rakkaita ja arvokkaita.

Pointti: Ihminen pelastuu uskomalla Jeesukseen.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Juutalainen neuvosto

Juutalainen neuvosto eli Suuri neuvosto, Sanhedrin, oli juutalaisten ylin päättävä elin. Sen jäseniä olivat ylipappi ja muut pappien päämiehet sekä «vanhimmat», jotka olivat maallikkoedustajia. Jeesuksen aikaan neuvoston vastuulla oli sisäisen järjestyksen valvonta ja siksi sen käytettävänä oli myös poliisivoimia. Osaksi oli veronkantokin neuvoston hoidossa. Neuvoston päätehtävänä oli kuitenkin korkeimman tuomiovallan käyttö.

Rabbi

oli kunnioittava puhuttelusana, jota alhaiset käyttivät puhuessaan ylhäisille (esim. palvelijat isännilleen). Kansa ja varsinkin oppilaat puhuttelivat kirjanoppineita rabbeiksi. Kun Nikodemos puhutteli Jeesusta rabbiksi, hän todella osoitti kunnioittavansa tätä itseään ylempänä opettajana.

Henki

tarkoittaa Pyhää Henkeä, joka on Jumalan kolmas persoona Isän ja Pojan lisäksi. Veden ja Hengen yhdistäminen viittaa kasteeseen. Johannes Kastaja oli sanonut Jeesusta kastaessaan, että hän kastaa vain vedellä, mutta Jeesus tulee kastamaan Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki opettaa ihmisen tuntemaan Jeesuksen.

Mooses ja vaskikäärme

40-vuotisen erämaavaelluksen loppupuolella israelilaiset tulivat kärsimättömiksi ja rupesivat napisemaan Jumalaa ja Moosesta vastaan. Silloin Jumala lähetti myrkyllisiä käärmeitä kansan sekaan, ja monet kuolivat niiden puremasta. Kun kansa sitten tunnusti syntinsä, rukoili Mooses heidän puolestaan Herraa ja sai häneltä käskyn valmistaa vaskesta käärmeenkuva ja pystyttää se tangon huippuun. Ne käärmeitten puremat israelilaiset, jotka katsoivat tähän vaskikäärmeeseen, jäivät eloon. Jeesus puhuu tästä ristiinnaulitsemisensa vertauskuvana: kun Jumala salli ripustaa Jeesuksen ristille, hän samalla valmisti kaikille pelastuksen ja mahdollisuuden saada ikuinen elämä uskomalla häneen.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

Joh. 3:16 ulkoa

Opetellaan raamatunkohdan ydinjae, pienoisevankeliumi, ulkoa. Ohjaaja kirjoittaa koko lauseen taululle, jota voi pyyhkiä, tai paperilapuille, jotka voi kiinnittää seinään ja ottaa pois näkyviltä. Luetaan kohta yhdessä ääneen. Yksi osallistujista käy pyyhkimässä tai ottamassa pois yhden sanan. Sanotaan koko jae uudestaan yhdessä ääneen. Jatketaan sanojen poistamista niin, että lopulta jae sanotaan kokonaan ulkoa.

Tärkeä kysymys

Nikodemoksella oli Jeesukselle tärkeä kysymys. Jokainen osallistuja saa kirjoittaa oman Jeesukseen, Jumalaan tai Raamattuun liittyvän kysymyksensä paperille ja laittaa sen perään nimensä ja yhteystietonsa. Kysymykset annetaan ohjaajalle. Ohjaaja lupaa vastata kysymyksiin jokaiselle henkilökohtaisesti, esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä. On syytä sanoa aluksi, että ihan kaikkiin kysymyksiin ei löydy vastausta – ohjaajahan ei ole Jeesus vaan ihminen, kuten kysyjätkin. Ohjaaja voi myös kertoa joitakin kysymyksiä, joita hänellä on ollut (tai on vieläkin) ja millaisia vastauksia hän on niihin saanut.

Vaihtoehtoisesti kerhoon tai leirille voidaan kutsua joku hyvin Raamattua tunteva henkilö, esimerkiksi pappi, joka voi vastata kysymyksiin heti paikan päällä.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.