Opetuksia ja havainnollistamisideoita VT:n teksteihin

Vanhan testamentin ydinkohtiin pohjautuvia opetustekstejä ja havainnollistamisideoita oppitunneille. Koontisivu.

 

© Raamatunlukijain Liitto ry.