LASSO-opetuskokonaisuudet

Raamatunkohtiin pohjautuvia monipuolisia opetuksia, joissa käytetään hyödyksi luontoympäristöä ja huomioidaan ryhmädynamiikka. Koontisivu.

LASSO tulee sanoista Luontoympäristö + Ajoitus + Sana + Solmu. Raamatunopetus LASSO-metodilla tarkoittaa, että käytetään yhtä aikaa hyväksi ympäristöä, ajoitusta ja Raamatun sanaa ja yhdistetään ne jonkin havainnollistamiskeinon tai toiminnan kautta yhteen (Solmu).

 

© Raamatunlukijain Liitto ry.