Opetuksia ja havainnollistamisideoita UT:n teksteihin

Uuden testamentin ydinkohtiin pohjautuvia opetustekstejä ja havainnollistamisideoita oppitunneille. Koontisivu.

 

© Raamatunlukijain Liitto ry.