Rakastakaa toisianne

Tietoa ja havainnollistamisvinkki Jumalan rakkauteen liittyen.

Luetaan: 1. Joh. 4:7–21, Kol. 3:12–14

 

Opetus

Rakkaus on asia, josta on aina kirjoitettu, laulettu ja puhuttu paljon. Ihmisten välisessä rakkaudessa korostetaan usein tunteita. Jumalan rakkaus on kuitenkin muutakin kuin vain tunnetta. Jumalan rakkaus ei ole riippuvainen sen kohteen rakastettavuudesta. Itse asiassa me ihmiset emme edes ansaitsisi Jumalan rakkautta.

Kaikki hyvä, mitä maailmassa on, on lähtöisin Jumalasta – myös ihmisten välinen rakkaus. Jumalan rakkautta kokenut ihminen voi itsekin oppia rakastamaan, jopa niitä, joita kohtaan hänellä ei luonnostaan olisi mitään rakkauden tunteita. Jumala antaa ihmiselle rakkaudessaan synnit anteeksi Jeesuksen tähden. Ihmistenkin tulee antaa toisilleen anteeksi. Rakkaus ja anteeksiantamus kulkevat käsi kädessä. Siltä, jota rakastaa, on helpompi pyytää anteeksi – ja toisaalta sitä, jolta on pyytänyt anteeksi, on helpompi rakastaa. Sekä rakastamiseen että anteeksipyytämiseen ja –antamiseen voimme pyytää apua Jumalalta.

Jumalan rakkaus näkyi selkeimmin siinä, että hän lähetti Jeesuksen maailmaan. Jeesus näytti elämällään ja toiminnallaan ihmisille, millainen Jumala on. Hän opetti, paransi ja puolusti myös niitä, joita ihmiset eivät pitäneet rakkauden arvoisina. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan huipentui Jeesuksen ristinkuolemassa. Jumala itse kärsi syntien rangaistuksen, joka olisi kuulunut ihmiselle itselleen. Jeesuksen risti kertoo Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen suuruudesta. Suurinta on Jumalan rakkaus meitä kohtaan, ei meidän rakkautemme Jumalaa tai muita ihmisiä kohtaan.

 

Taustaa, termejä, sananselityksiä

Rakkaus

Uuden testamentin alkukielessä, kreikassa, on kaksi rakkautta merkitsevää sanaa, ”filia” ja ”agape”. ”Filia” tarkoittaa tunteellista rakkautta, ”Agape” taas jumalallista, uhrautuvaa rakkautta. Agape-rakkauden lähde on itse Jumala – hän rakastaa ensin ihmistä, sitten ihminenkin voi rakastaa toista ihmistä.

Tuomion päivä

Matteuksen evankeliumissa (Matt.25) Jeesus kertoo viimeisestä tuomiosta, jossa hän itse tuomitsee kuninkaana koko ihmiskunnan: toiset taivaaseen ja toiset kadotukseen. Jeesuksen rakkauden ja anteeksiannon elämänsä aikana vastaanottaneet voivat mennä rohkeasti tuomiolle, sillä heitä ei tuomita kadotukseen.

 

Raamatunkohtaan tutustuminen / opetuksen havainnollistaminen

1. Joh. 4:10

Opetellaan Johanneksen kirjeen katkelmasta jae 10 ulkoa. Tämä jae on raamatunkohdan ydin. Mennään n. kolmen hengen ryhmiin. Ohjaaja on jakanut jakeen seitsemään osaan (alla riveittäin) ja kirjoittanut/tulostanut osat paperille:

Siinä on rakkaus
– ei siinä, että
me olemme rakastaneet Jumalaa,
vaan siinä, että
hän on rakastanut meitä
ja lähettänyt Poikansa
meidän syntiemme sovitukseksi.

Seitsemän paperinpalaa piilotetaan jollekin sovitulle alueelle (jokaiselle ryhmälle eri paikkaan) tai esim. paksun kirjan sivujen väliin ja ryhmät etsivät ne ja laittavat järjestykseen. Kun kaikki ovat saaneet jakeen osat oikeaan järjestykseen, kiinnitetään yhdet laput oikeassa järjestyksessä esim. taululle kaikkien nähtäväksi. Luetaan jae yhteen ääneen. Joku osallistujista saa ottaa pois yhden valitsemansa lapun. Sanotaan jae taas uudestaan yhdessä ääneen muistellen ulkoa puuttuva osa. Jatketaan lappujen poistamista ja ääneen lausumista niin kauan, että viimein sanotaan jae kokonaan ulkomuistista.

Isän idea. © Raamatunlukijain Liitto ry.