Lähetyskäsky

Rippikouluun sopiva opetuskokonaisuus, jossa käytetään luontoympäristöä ja sen yksityiskohtia raamattuopetuksen apuna.

Opetuskokonaisuus rippikouluun LASSO-pedagogiikalla. LASSO tulee sanoista Luontoympäristö + Ajoitus + Sana + Solmu. Raamatunopetus LASSO-metodilla tarkoittaa, että käytetään yhtä aikaa hyväksi ympäristöä, ajoitusta ja Raamatun sanaa ja yhdistetään ne jonkin havainnollistamiskeinon tai toiminnan kautta yhteen (Solmu).

 

Luonto – Suunnittele etukäteen vaellettava tai kuljettava reitti korkealle paikalle, josta avautuu näkymä mahdollisimman laajalle alueelle.

Ajoitus – Lähetyskäsky ja siihen liittyvät teemat sijoittuvat usein rippileirin loppupuolelle, mutta tämä kokonaisuus ei edellytä ajankohdalta mitään erityistä.

Sana – Lähetyskäsky Matt. 28:16–20

SOlmu – Maisema, jossa näkee kauas.

 

Ennen kuin lähdetään kulkemaan kohti valittua määränpäätä, nuorille annetaan tehtäväksi miettiä jotain itselle läheistä henkilöä, jonka haluaisi nähdä. Voi myös halutessaan antaa ajatusleikin: henkilö, jonka haluaisit nähdä, on kertonut sinulle tapaamispaikan, jossa haluaa nähdä sinut. Kuljemme nyt kohti tuota tapaamispaikkaa.

Kulkiessa isoset voivat jutella rippikoululaisten kanssa, onko heillä läheisiä, joista olisivat joutuneet olemaan erossa pitkiä aikoja. Millaista on odottaa näkemistä? Entä kun tietää, että pian on mahdollisuus nähdä?

 

Opetustilanne

Istutaan niin, että kaikki näkevät maiseman mahdollisimman laajalle alueelle.

1. Kerrotaan taustatietoja tilanteesta, jossa opetuslapset olivat, kun Jeesus antoi heille lähetyskäskyn. (Jeesuksen kuoleman jälkeen opetuslasten pelko ja suru, ylösnousseen Jeesuksen kohtaamiset, Jeesus oli kehottanut heitä menemään vuorelle, odottivat Jeesuksen tapaamista.)

2. Luetaan Matt. 28:16–20.

3. ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat…” – Millainen tehtävä muutamalle miehelle? Miltä mahtoi kuulostaa, kun samalla katseli edessä olevaa laajaa maisemaa.

4. Ryhmän näkymä on 2000 vuotta myöhemmin tuhansien kilometrien päässä tuosta paikasta ja silti voimme lukea Jeesuksen sanoja tuhansien vuosien ja kilometrien päästä. Opetuslapset tarttuivat tehtävään, samoin seuraavat opetuslapset ja niin edelleen, siksi olemme kuulleet Jeesuksesta.

Aiheeseen liittyviä kysymyksiä:

  • Mikä sai opetuslapset liikkeelle?
  • Mikä saa ihmiset edelleen liikkeelle kertomaan Jeesuksesta?
  • Mitä on lähetyskäskyn merkitys meille?

5. Lopuksi voidaan ihailla maisemaa ja joku voi lukea tekstin vielä kerran ääneen.

 

© Raamatunlukijain Liitto ry.